Curs de Planificació i Gestió de Mitjans Publicitaris

Comunicación y marketing

En un mercat tan competitiu i amb mitjans de difusió tan diversos com l’actual, la publicitat és un dels aspectes fonamentals dins dels plans d’una empresa que es vulgui donar a conèixer i destacar davant els seus clients actuals o potencials.

La planificació, l’execució i el control d’una campanya és un procés delicat, tant en la creació com en la difusió del missatge, que requereix una formació especialitzada en totes les fases que la componen, com també un nivell alt de coneixements, ja sigui dels mitjans tradicionals o dels nous suports digitals.

clock icon
Durada: 11.5 mesos

nivell-2 icon
Nivell: Mig

comment icon
Idioma: Espanyol

profile icon Titulació: Diploma d’extensió universitària de la UOC de Planificació i Gestió de Mitjans Publicitaris

Què aprendràs?

Pla d'estudis

Publicitat i planificació de mitjans

L’assignatura se centra en els aspectes introductoris i de caràcter més teòric. Abans d’abordar els aspectes pràctics de la planificació de mitjans és imprescindible assimilar alguns dels fonaments principals de la publicitat com a procés de comunicació, com també el panorama del sector en l’actualitat, del qual s’ha de conèixer i entendre el paper dels agents principals que intervenen al llarg de tot el procés publicitari. En l’àmbit específic de la planificació de mitjans, aborda teòricament les fases principals de treball, com també els conceptes per a desenvolupar les funcions de planificació de mitjans i el paper fonamental de la investigació de mitjans, a més de les fonts d’informació del mercat i la seva aplicació.

Ofereix una visió actualitzada del panorama actual dels mitjans publicitaris per facilitar la selecció dels més adequats per tal de comunicar una marca o complir els objectius de màrqueting o comunicació.

Proporciona el coneixement de les diferents formes publicitàries, com també de les de contractació o d’aplicació de les fonts d’informació a les necessitats de planificació.

 

Planificació i gestió de campanyes publicitàries

L’assignatura consolida els coneixements adquirits en el bloc anterior per a abordar, d’una manera eminentment pràctica, el procés de planificació de mitjans.

Mostra com mitjançant la resposta a les preguntes bàsiques de la planificació de mitjans (quins mitjans utilitzar?, com, quan, on, o quant s’ha d’invertir?) es pot establir una estratègia de mitjans que resulti òptima per a complir els objectius marcats en la campanya publicitària.

Se centra, a més, en els processos clàssics d’establiment de pressupostos, com també en el procés de negociació, gestió i seguiment de les campanyes de mitjans, i facilita l’assimilació dels models que s’apliquen per valorar l’eficàcia de la publicitat.

 

Màrqueting a internet

Introdueix els beneficis que aporta internet a qualsevol organització; a més analitza què ha canviat en el màrqueting en línia en comparació amb el màrqueting tradicional.

Analitza la importància del web per a aconseguir els objectius de màrqueting i els avantatges de la publicitat en línia i de les estratègies SEO (optimització de motors de cerca) i SEM (màrqueting en motors de cerca).

Permet conèixer en profunditat eines com Google Adwords i el desenvolupament d’accions de màrqueting mitjançant el correu electrònic, i explica com utilitzar el màrqueting viral i la ludopublicitat, i com internet s’erigeix ​​com a eina fonamental de màrqueting.

Programa i calendari

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 255h. 11,5 m. 8,50 c.
Taller virtual 0,5 m.
Publicitat i planificació de mitjans 105h. 4,0 m. 3,5 c.
Planificació i gestió de campanyes publicitàries 60h. 3,0 m. 2,0 c.
Màrqueting a internet 90h. 4,0 m. 3,0 c.

 

Programa del curs de Publicitat

La publicitat

Agents i legislació general de l’activitat publicitària

El procés de planificació de mitjans

Investigació de mitjans

Panorama de mitjans

L’estratègia de mitjans

Negociació, gestió i seguiment

Introducció al màrqueting

El lloc web

Promoció. Atraure internautes

Màrqueting mòbil

Perfil i competències

Perfil professional

El curs de Publicitat capacita la persona titulada per a l’exercici professional en l’àrea tècnica com a planificador de mitjans dins d’una agència de mitjans, un departament de mitjans d’una agència de publicitat de serveis plens o el departament de comunicació d’un anunciant, com també per a esdevenir executiu comercial en un mitjà de comunicació.

Per tant, estarà capacitada per a definir una estratègia de mitjans, planificar, gestionar i comprar espais publicitaris de forma coherent amb la visió global de l’empresa, de la seva organització i de la seva relació amb l’entorn de manera adequada al pressupost assignat, controlant el retorn de la inversió.

 

Competències del curs de Publicitat

 • Aplicar els conceptes bàsics de la publicitat i el paper dels agents que en formen part.
 • Participar en l’organització d’una agència de mitjans, concretament en la preparació, el procés i l’avaluació d’una planificació de mitjans.
 • Ser capaç d’analitzar la informació extreta de les fonts de dades de planificació de mitjans.
 • Analitzar l’activitat publicitària des del punt de vista d’un planificador de mitjans.
 • Fer una planificació tàctica de mitjans seleccionant els mitjans i els suports més adequats per a una campanya de publicitat.
 • Calcular i controlar la inversió d’una campanya publicitària.
 • Controlar les etapes del procés de negociació amb els mitjans i la gestió de les campanyes.
 • Aplicar els paràmetres principals de mesurament de les campanyes i saber valorar-ne l’eficàcia.
 • Projectar un pla de màrqueting electrònic per a una empresa.
 • Triar apropiadament les eines de promoció en línia i de màrqueting mòbil més adequades per a cada situació.
 • Analitzar i proposar un lloc web partint dels conceptes d’usabilitat, accessibilitat, interactivitat i disseny web.
 • Mesurar i analitzar els resultats de les accions promocionals en línia i de màrqueting mòbil.
 • Aplicar les eines que proporciona l’entorn web 2.0 en el desenvolupament d’estratègies de màrqueting.

Requisits i titulació

Requisits d’accés per al Curs de Planificació i Gestió de Mitjans Publicitaris

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran dos acreditacions diferents:

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement de crèdits de lliure elecció als estudiants que es matriculin en una titulació homologada (LRU) de la UOC.
 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

Titulació UOC

Diploma d’extensió universitària de la UOC de Planificació i Gestió de Mitjans Publicitaris

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies de Publicitat i Planificació de Mitjans

Certificat de UOC Xtended Studies de Planificació i Gestió de Campanyes Publicitàries

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40%
Proves avaluació
continua
33%
Activitats
dirigides
17%
Treball
individual
10%
Treball
final

Vols més informació?

Sol·licita informació

Borsa de Treball de la UOC

Accedeix a una plataforma que t’obrirà les portes al món laboral. Ofertes de feina, informació pràctica, assessorament i molts beneficis més. Aprofita tot els seus avantatges.