Màrqueting

Comunicación y marketing

Fer un curs de Màrqueting avui dia és decidir-se per un futur professional en un sector en auge. En el mercat actual, el màrqueting és un dels pilars fonamentals per a poder definir estratègies que permetin presentar competitivament els productes o serveis d’una empresa. Els professionals han de conèixer i dominar un ventall ampli de tècniques específiques i conceptes com l’anàlisi DAFO, el cicle de vida del producte, la publicitat, la determinació de preu del producte, la distribució, la xarxa de vendes… I, per descomptat, han de dominar també els nous mitjans com internet i el màrqueting electrònic.

clock icon
Durada: 9.5 mesos

nivell-2 icon
Nivell: Mig

comment icon
Idioma: Espanyol

profile icon Titulació: Diploma d’extensió universitària de la UOC de Màrqueting

Què aprendràs?

Pla d'estudis

Màrqueting

L’assignatura presenta una primera aproximació al pla de màrqueting i inclou nocions bàsiques sobre habilitats directives i polítiques d’empresa; a més, analitza la importància que té per a qualsevol empresa generar contínuament més valor per als seus clients. Desenvolupa els conceptes fonamentals de l’anàlisi externa i la investigació de mercat, i la seva utilitat per a descobrir oportunitats i amenaces. Permet identificar els mitjans per a diferenciar-se i posicionar una oferta eficaçment amb l’objecte de tenir un avantatge competitiu al més durador possible, i permet destacar en aspectes com la gestió de relacions amb el consumidor (customer relationship management), el màrqueting relacional, l’experiencial o l’electrònic. Permet conèixer en profunditat les diferents polítiques que incideixen sobre l’èxit o el fracàs d’un producte: política de producte (posicionament, línia, gamma i cicle de vida); política de preu (formes de calcular el preu dels productes); política de distribució (canals, estratègies, franquícies i marxandatge); política de vendes (xarxes comercials, incentivació, motivació, etc.); política de comunicació (per a comunicar al públic objectiu el producte o servei). Finalment, analitza quins són els objectius de la comunicació i les eines que les empreses utilitzen: publicitat, màrqueting directe, promoció de vendes, relacions públiques i força de vendes.

 

Investigació comercial

L’assignatura parteix de l’anàlisi de les diverses aplicacions de la investigació de mercats en totes les polítiques de màrqueting estudiades anteriorment i mostra com dissenyar tècnicament un estudi de mercat. Proporciona una guia bàsica per a extreure informació, aprofundir en tècniques quantitatives i qualitatives d’investigació, analitzar i interpretar la informació, i elaborar finalment un informe com a conclusió.

Programa i calendari

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos)
TOTAL DEL CURS 240h. 9,5 m.
Taller virtual 0,5 m.
Màrqueting 150h. 5,0 m.
Investigació comercial 90h. 4,0 m.

 

Programa del curs de Màrqueting

Introducció al màrqueting

Anàlisi interna

Anàlisi externa i investigació de mercat

Màrqueting estratègic

Política de producte

Política de preus

Política de distribució

Planificació comercial

Política de comunicació

L’entorn de la investigació comercial

El disseny de la investigació comercial

Recollida d’informació

Anàlisi i interpretació de dades

Perfil i competències

Perfil professional

El curs de Màrqueting capacita la persona titulada per a fer funcions tècniques, de gestió i direcció de màrqueting en el si d’una empresa o organització. Té com a objectiu formar professionals capaços de desenvolupar polítiques eficaces de màrqueting per a comercialitzar béns i serveis de l’empresa, analitzar la competència i detectar oportunitats de mercat, amb el suport de la investigació comercial com a eina per a obtenir informació. Permetrà obtenir els coneixements necessaris per a tractar i interpretar les dades obtingudes i plasmar-les en informes de valor afegit per a la presa de decisions.

 

Competències del curs de Màrqueting

 • Dissenyar i desenvolupar plans de màrqueting integrals per a qualsevol tipus d’empresa i sector.
 • Dur a terme l’anàlisi exhaustiva de l’empresa i l’entorn per a analitzar-ne i comprendre’n la posició competitiva.
 • Concebre i desenvolupar línies estratègiques de negoci en el si de l’empresa per a la consecució dels objectius que s’hagi marcat.
 • Desenvolupar i emprendre les accions tàctiques necessàries per a gestionar eficaçment una empresa orientada als beneficis.
 • Valorar el marc de la investigació comercial mitjançant el coneixement dels tipus d’estudis quantitatius i qualitatius, les tècniques de recerca i les aplicacions que pot tenir en diversos àmbits.
 • Definir el procés i les etapes d’un estudi de mercat, i dissenyar un qüestionari que permeti la recollida de dades per a tractar-les posteriorment.
 • Analitzar i interpretar les dades estadístiques obtingudes en un estudi de mercat i elaborar un informe amb les conclusions més rellevants per donar suport a la presa de decisions de l’empresa.
 • Aplicar els coneixements teòrics i les eines d’investigació dels mercats en la definició de solucions de negoci.

Requisits i titulació

Requisits d’accés per al Màrqueting

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran dos acreditacions diferents:

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement de crèdits de lliure elecció als estudiants que es matriculin en una titulació homologada (LRU) de la UOC.
 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

Titulació UOC

Diploma d’extensió universitària de la UOC de Màrqueting

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies de Màrqueting

Certificat de UOC Xtended Studies d’Investigació Comercial

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40%
Proves avaluació
continua
33%
Activitats
dirigides
17%
Treball
individual
10%
Treball
final

Vols més informació?

Sol·licita informació

Borsa de Treball de la UOC

Accedeix a una plataforma que t’obrirà les portes al món laboral. Ofertes de feina, informació pràctica, assessorament i molts beneficis més. Aprofita tot els seus avantatges.