Massive open online course (MOOC) Alfabetització per a la salut: propostes i idees per a cuidar i cuidar-nos

Sabies que moltes persones tenen problemes per a entendre la informació relacionada amb la salut? Que no tenen eines per a trobar informació de qualitat a internet? Que desconeixen on o a qui cal demanar ajuda davant d’un problema mèdic i que no saben com tenir cura de la seva salut i de la de la seva família? Les situacions i els problemes sanitaris que la falta d’alfabetització en salut ocasiona a moltes persones es poden solucionar. La mateixa Organització Mundial de la Salut (OMS) indica que l’alfabetització en salut és una feina que hem de dur a terme entre tots, professionals i ciutadania en general. Aprenguem junts com fer-ho!

Durada:
5 setmanes
Nivell:
Introductori
Idioma:
Espanyol

Continguts

L’OMS considera l’alfabetització en salut un pilar bàsic per al manteniment de la salut de la ciutadania. Però què és i com s’alfabetitza una població? És el mateix alfabetitzar en salut els nens que els adults o la gent gran? La resposta és que no, i explicarem com fer-ho per a cada grup.

Hi ha eines i bones pràctiques que podem adaptar a la nostra feina, però també a la cura de la nostra salut des de demà mateix. En aquest MOOC oferim propostes i solucions reals a la necessitat real, contrastada científicament, de millorar el nivell d’alfabetització en salut de la població.

 

Mòdul 1. Què és l’alfabetització per a la salut?

 • Alfabetització en salut: principis bàsics
 • Alfabetització en salut i apoderament dels pacients: és el mateix?
 • Alguns estudis interessants que cal conèixer

 

Mòdul 2. Alfabetització per a la salut en la infància

 • Alfabetització en salut en la infància: introducció
 • Les habilitats per a la vida de l’OMS: la gran base per a construir salut. El paper dels docents
 • Fes-ho servir demà: kids’ health
 • Demana-ho ja: diccionaris infantils de salut

 

Mòdul 3. Alfabetització per a la salut en l’adolescència

 • Alfabetització en salut en l’adolescència: reptes i oportunitats
 • Habilitats per a la vida en l’adolescència: fonaments per a una bona salut adulta
 • Com els joves fan servir internet per a tenir cura de la seva salut? Ho preguntem a la Dra. Guillamón
 • Bona pràctica: Pla Salut Escola i Comunitat del Departament d’Ensenyament i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya

 

Mòdul 4. Alfabetització per a la salut en l’edat adulta

 • Alfabetització, canvi d’hàbits, qualitat de vida…, tot és educació
 • Alfabetització en salut: de la informació a l’acció
 • Infermera virtual: la infermeria a casa gràcies a internet
 • Mantén-te actualitzat: Health Literacy Europe

 

Mòdul 5. Alfabetització per a la salut en adults grans

 • Gent gran i alfabetització en salut: la gent gran utilitza les TIC?
 • Lectura comentada: informació sobre salut adreçada a gent gran
 • D’ara endavant: intel·ligència artificial per a l’alfabetització en salut?

 

Requisits

Aquest curs d’Alfabetització en Salut: Propostes i Idees per a Cuidar i Cuidar-nos no pressuposa coneixements previs.

Equip docent:

 

Manuel Armayones. eHealth Center. Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de la UOC.

Eulàlia Hernández. eHealth Center. Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de la UOC.

Antoni Baena. Estudis de Ciències de la Salut de la UOC.

L’equip docent està compost per psicòlegs experts en l’àmbit de la psicologia de la salut de l’eHealth Center de la UOC, dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació i dels de Ciències de la Salut.No és casual que els formadors siguin psicòlegs que fa anys que treballen amb professionals sanitaris de la medicina i la infermeria. També col·laboren amb altres professionals que centren la seva feina de recerca en els reptes que imposa per a la salut una societat en la qual el paper tant dels pacients com de les persones sanes implica tenir en compte les variables comportamentals i socials de les persones, que prenen decisions, es formen, actuen en relació amb la seva salut i es converteixen en protagonistes.

Els professors Manuel Armayones i Eulàlia Hernández desenvolupen la seva feina des del 2001 en el grup de recerca PSiNET (Psicologia, Salut i Xarxa). Han treballat en projectes i han publicat treballs de recerca conjuntament en els quals l’alfabetització de la salut ha estat un punt de suport clau per a aconseguir «el canvi» i un nivell més gran d’apoderament.

El professor Antoni Baena, per la seva banda, és un prestigiós expert en prevenció i intervenció en tabaquisme. En l’àmbit específic del tabac, una alfabetització correcta i un coneixement adequat dels seus efectes i de les estratègies per a aconseguir abandonar-lo és inconcebible sense un treball educatiu. Així, la visió pràctica i aplicada d’un problema real al món real que ofereix el professor Baena és l’evidència que la formació en alfabetització en salut va molt més enllà de «subministrar informació», ja que es configura com un puntal en la intervenció contra el tabac i en molts altres àmbits.