Massive open online course (MOOC) JOAN MIRÓ : AN ARTIST WHO DEFINED A CENTURY

L’objectiu d’aquest MOOC és oferir les claus interpretatives essencials per analitzar críticament els aspectes estètics, artístics i ideològics de l’obra de Joan Miró, no només amb relació a les tradicions culturals en què es va produir sinó també amb referència a les múltiples corrents artístics a les que va donar resposta.

Durada:
4 setmanes
Nivell:
Introductori
Idioma:
Espanyol, Anglès

Públic objectiu i continguts

Mooc orientat a un públic interessat en la figura i l’obra de Joan Miró.

Índex de continguts:

    1. Mòdul 0: Introduction: Miró Up Close
    2. Mòdul 1. An International Catalan
    3. Mòdul 2. Joan Miró and the Development of a Sign Language
    4. Mòdul 3. Technical Miró: from idea to realization
    5. Mòdul 4. Joan Miró: An Artist Who Defined a Century

Requisits previs: No són necessaris coneixements específics previs, encara que es recomana un nivell d’anglès suficient per poder realitzar els Quiz Questions.

Vegeu altres MOOC