Massive open online course (MOOC) Introducció a Business Intelligence i al Big Data (5ª edició)

La intel·ligència de negoci (business intelligence) i les dades massives (big data) són dos dels puntals principals de la revolució tecnològica actual. La quantitat de dades generades per la societat de la informació creix dia a dia, i continuarà creixent a causa de l’explosió de les xarxes socials, les ciutats intel·ligents (smart cities), les dades massives, els dispositius mòbils, els sensors, etc. Aquest increment exponencial del volum de dades fa imprescindible l’ús de sistemes que siguin capaços d’analitzar-les i convertir-les en informació útil. Per aquest motiu, la nostra societat, les nostres empreses i les nostres institucions necessiten integrar intel·ligència dins dels processos organitzatius i de decisió, i això implica incorporar eines d’anàlisi de negoci (business analytics) o dades intel·ligents (smart data). La cinquena edició d’aquest curs, impartit per professors del màster d’Intel·ligència de Negoci i Big Data, del màster universitari de Ciència de Dades (Data Science) i del grau de Ciència de Dades Aplicada (Applied Data Science), presenta una introducció a aquestes eines, les principals metodologies associades i les tendències actuals dins d’aquesta àrea.

Durada:
5 setmanes
Nivell:
Introductori
Idioma:
Espanyol
material-video-full icon Veure vídeo

Públic objectiu, continguts i requisits

MOOC orientat a particulars, empreses i institucions necessiten en aquests moments integrar intel·ligència dins dels processos organitzatius i de decisió, i això implica incorporar eines de business analytics o smart data.

Índex de continguts:

    1. Mòdul 1. Metodologia del curs i introducció al sistema de BI
    2. Mòdul 2. Arquitectura de sistemes de BI
    3. Mòdul 3. Introducció al Data Science
    4. Mòdul 4. Big Data i Bases de dades NoSQL
    5. Mòdul 5. Tendències en Business Intelligence

Requisits previs: El present curs d’Introducció al Business Intelligence no pressuposa coneixements previs.