Massive open online course (MOOC) Els joves i la participació política en línia: motivacions, espais, pràctiques i inhibidors

Aquest curs busca aprofundir en el coneixement de les desigualtats, els inhibidors, els obstacles, etc. que impedeixen que els joves participin en política, com el gènere, la desocupació, els diferents enfocaments culturals, l’habitatge, el descrèdit de la política institucional, l’absència d’una massa crítica a favor dels seus interessos, les tensions entre l’àmbit rural i l’urbà, etc.

 

El curs s’adreça a persones interessades en el fenomen dels mil·lennistes i el seu compromís amb la política i amb la societat en general. Més concretament, pensem que pot interessar a líders locals joves, activistes i membres de les joventuts dels partits polítics.

La llengua docent d’aquest MOOC és l’anglès. El període de docència és del 18 de juny al 16 de juliol.

Durada:
4 setmanes
Nivell:
Introductori
Idioma:
Anglès

Sobre aquest MOOC

La dinàmica general de cada setmana serà la següent:

  • Visionar el vídeo introductori.
  • Llegir els textos suggerits.
  • Contestar un qüestionari.
  • Fer un treball que generalment consistirà a escriure un assaig breu, posar-lo en comú i comentar-lo (aquests treballs no es corregiran ni es puntuaran).

 

El treball haurà de tractar sobre una desigualtat, un inhibidor, un obstacle, etc. que impedeixi o freni la participació dels joves en la política, per exemple el gènere, la desocupació, els diferents enfocaments culturals, l’habitatge, el descrèdit de la política institucional, l’absència d’una massa crítica a favor dels seus interessos, les tensions entre l’àmbit rural i l’urbà, etc.

 

Objectius

  • Definir el perfil de la generació mil·lennista, especialment els seus principals vectors d’inclusió i exclusió social, i explicar les diferències i similituds amb altres generacions anteriors.
  • Identificar les principals pràctiques de socialització i participació política de la generació mil·lennista, especialment la participació política i l’activisme en línia i els seus inhibidors.
  • Fer propostes de política pública relacionades amb la participació política dels mil·lennistes.

 

La llengua docent d’aquest MOOC és l’anglès.

Vegeu altres MOOC