Seminaris

Identificació de l’assetjament sexual o per raó de sexe a l’entorn laboral i intervenció

Psicologia i ciències de l'educació
100% online

La presència de la dona en el mercat laboral és normal. Homes i dones en l’edat adulta comparteixen espai, es relacionen i conviuen diàriament. Conviuen en el que actualment encara és un entorn de discriminació i de desigualtat i on, malauradament, encara s’accepten i es normalitzen situacions d’assetjament que tenen l’arrel en el gènere i el sexe.

L’assetjament sexual o per raó de sexe, a més de ser un element que distorsiona  l’entorn laboral, afecta la salut de les persones que el pateixen i altera el funcionament correcte de l’organització, atempta contra la llibertat sexual, la dignitat, la intimitat i la no-discriminació de les persones. Prevenir-lo, identificar-lo i intervenir davant la seva presencia esdevé, per tant, una necessitat inqüestionable avui en dia.

Per això, tenint en compte la responsabilitat de les institucions en la prevenció i l’actuació en casos d’assetjament sexual o per raó de sexe, presentem una formació orientada a clarificar conceptes, entendre l’origen del fenomen i proporcionar indicadors i recursos per a la seva prevenció i el seu abordatge.

clock iconDurada:
1 mes
comment iconIdioma:
Espanyol / Català
show iconDedicació:
25 hores
calendar iconInici:
16 Juny
info iconPreu:
198€
Titulació: Certificat d'aprofitament de la UOC

Què aprendràs?

Objectius
Competències
Metodologia
Contingut
Procés de matrícula
clock iconDurada mesos ( crèdits)
user icon
Professorat: Elena Garrido Gaitán i Sergio Mora Montserrat
Preu del curs

198€

Matrícula tancada

Objectius

 • Definir l’estructura psicològica i les bases conceptuals en la identificació de l’assetjament sexual i per raó de sexe.
 • Diferenciar aquest procés d’assetjament respecte a l’assetjament psicològic i altres conflictes de clima en l’entorn laboral.
 • Conèixer el perfil psicològic i els aspectes associats a les figures assetjadores i a les víctimes.
 • Revisar les obligacions i les responsabilitats en l’entorn laboral davant de situacions d’assetjament sexual o assetjament per raó de sexe.
 • Identificar mecanismes de prevenció en situacions d’assetjament sexual o per raó de sexe.
 • Descriure les vies de resolució interna dins de l’entorn laboral i conèixer les estratègies per a l’obtenció de la informació.
 • Aplicar tots aquests coneixements a casos pràctics amb una perspectiva integral.

Competències

L’estudiant pot adquirir les competències següents:

 • Capacitat per a identificar un procés d’assetjament sexual o per raó de sexe en l’entorn laboral i diferenciar-lo d’altres conflictes.
 • Capacitat per a comprendre el procés que genera i manté l’assetjament sexual o per raó de sexe i les dificultats que comporta la seva erradicació.
 • Capacitat per a descriure les conseqüències de l’assetjament per a les víctimes i reflexionar entorn del perfil de l’assetjador i el procés d’interacció entre totes dues figures.
 • Capacitat per a conèixer els principis per a la creació de protocols per a la prevenció i l’abordatge de l’assetjament sexual o per raó de sexe en l’entorn laboral.

Metodologia

Es treballarà de manera teòrica i pràctica. Es proporcionaran els continguts teòrics essencials per a la identificació del fenomen i les seves característiques, a partir de lectures i recursos actualitzats i fàcilment comprensibles, i també materials audiovisuals o digitals que garanteixin la comprensió i la dinamització del curs. A més, es traslladaran i s’avaluaran aquests conceptes a partir de la lectura i l’anàlisi de casos pràctics reals, extrets i adaptats de l’experiència laboral del professorat encarregat del seminari.

Contingut

BLOC 1: Sobre el procés d’assetjament i la seva identificació

 • Definició i conceptes associats a l’assetjament sexual i per raó de sexe
 • Identificació de tipologies, conductes i fases de l’assetjament
 • L’assetjador: perfil psicològic i procés d’interacció amb la víctima
 • La víctima: efectes psicològics i conseqüències del sotmetiment a una situació d’assetjament

 

BLOC 2: Sobre la seva prevenció i el procés d’intervenció

 • Marc normatiu i legal, obligacions i responsabilitats en l’entorn laboral
 • Mesures per a la prevenció de situacions d’assetjament sexual i per raó de sexe
 • La intervenció en situacions d’assetjament: principis, eines i estratègies per a la seva resolució dins de l’entorn laboral

Procés de matrícula

Omple el formulari de matrícula. El pagament es realitza en línia mitjançant TPV (pagament amb targeta de dèbit o crèdit per mitjà d'internet).

La UOC es reserva el dret d'anul·lar els cursos que no superin un mínim d'inscripcions. Els estudiants afectats podran optar per un canvi de curs o sol·licitar la devolució de la matrícula. Un cop hagin començat els cursos, no s'acceptaran anul·lacions de matrícula. Informació sobre el desistiment de matrícula »