Seminaris

La disciplina i la gestió a l’aula

Psicologia i ciències de l'educació
100% online

La disciplina escolar està envoltada de confusions i de desconeixement. Sovint se l’associa al terme problema, quan en realitat la disciplina es refereix a les condicions i procediments que permeten assolir l’ordre necessari per poder treballar dins l’aula. Des d’aquesta perspectiva, la disciplina ha de precedir l’aparició de problemes a l’aula i no a la inversa. Tenir en compte la intel·ligència emocional i socials d’alumnes, mestres i pares, ajuda a la gestió de la disciplina.

Aquest seminari planteja clarificar aquesta i d’altres confusions al voltant de la disciplina escolar. Al mateix temps, s’ofereix pautes per entendre què és i com cal entomar-la per aconseguir una condiciones de treball i un clima adequat dins de les aules d’aprenentatge des del primer dia.

&nbsp,

clock iconDurada:
1 mes
comment iconIdioma:
Català
show iconDedicació:
25 hores
calendar iconInici:
16 Juny
info iconPreu:
198€
Titulació: Certificat d'aprofitament de la UOC

Què aprendràs?

Objectius
Competències
Metodologia
Contingut
Procés de matrícula
clock iconDurada mesos ( crèdits)
user icon
Professorat: Mar Badia Martín
Preu del curs

198€

Matrícula tancada

Objectius

 • Clarificar el concepte de disciplina escolar
 • Importància de les intel·ligències múltiples, concretament l’emocional i la social dins la resolució de conflictes
 • Assenyalar quines són les principals causes de conflictes i veure quina resposta educativa tenen avui dia
 • Capacitar al professional per a la prevenció de possibles conflictes
 • Adquirir recursos i estratègies d’ensenyament i aprenentatge tenint en compte la diversitat de l’alumnat

Competències

 • Tenir coneixement dels problemes escolars tant a nivel de centre com d’aules
 • Concienciar de la necessitat d’una bona disciplina escolar
 • Veure la importància de la intel’ligència emocional i la social per una bona gestió de l’aula
 • Conèixer la situació de la disciplina en diferents països
 • Analitzar l’observatori de Violència de la Unió Europea, Espanya…
 • Aplicar els coneixements adquirits a la resolución de conflictes escolars

Metodologia

La metodologia de treball que se segueix és l’avaluació continuada.&nbsp,

L’avaluació continuada es basa en el desenvolupament de les activitats, casos pràctics, exercicis i/o debats que es porten a terme durant curs i que els consultors i les consultores avaluen.

Contingut

1. Definició i característiques de la disciplina escolar
1.1. Conductes disruptives intruccionals
1.2. Conductes disruptives antisocials

2. Components fonamentals de l’enfocament preventiu

3. La percepció de la disciplina. Què és molest i què no podem tolerar
3.1. Tipologia dels comportaments disruptius o d’indisci
3.2. Percepció de la gravetat i importància dels comportaments d’indisciplina

4. L’aparició de problemes: Formes d’intervenció directa sobre els problemes de disciplina
4.1.Orientacions sobre estímuls punitius i la seva utilització
4.2.Orientacions sobre l’aplicació i ús d’estímuls reforçadors

5. Com evitar l’aparició de problemes de comportament

 

Coneixements previs

No són necessaris coneixements previs per assolir els objectius acadèmics d’aquest curs.

Procés de matrícula

Omple el formulari de matrícula. El pagament es realitza en línia mitjançant TPV (pagament amb targeta de dèbit o crèdit per mitjà d'internet).

La UOC es reserva el dret d'anul·lar els cursos que no superin un mínim d'inscripcions. Els estudiants afectats podran optar per un canvi de curs o sol·licitar la devolució de la matrícula. Un cop hagin començat els cursos, no s'acceptaran anul·lacions de matrícula. Informació sobre el desistiment de matrícula »