Curs de preparació

Accés a la universitat per a més grans de 25 anys – Castellà

Prova en espanyol

100% online

Amb la intenció d’afavorir l’accés a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) a més grans de 25 anys, UOC X – Xtended Studies ha impulsat el curs de preparació per a la prova d’accés a la universitat, que prepara per a accedir als ensenyaments universitaris oficials de grau de la UOC. La finalitat bàsica d’aquest curs és aconseguir uns coneixements que permetin superar la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys de la UOC i integrar-se després amb èxit a la comunitat universitària.

La superació de la prova permet l’accés preferent als estudis de la UOC i permet accedir als estudis de la resta d’universitats, d’acord amb els seus respectius criteris d’admissió.

Durada:
6 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Certificat de UOC X - Xtended Studies del curs d’Accés a la Universitat per a persones més grans de 25 anys 

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

El pla d’estudis del curs de preparació per a la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys s’estructura d’acord amb la prova d’accés posterior i, per tant, diferencia unes assignatures comunes a tots els estudis d’altres d’específiques, segons l’opció triada, que depèn dels estudis universitaris que es vulguin cursar.

Matèries comunes:

Llengua castellana*

Llengua estrangera (anglès)

Tècniques d’estudi**

 

* En aquesta àrea es prepara l’exercici de comentari de text.

** El curs de preparació per a la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys ofereix als estudiants una assignatura addicional, anomenada Tècniques d’estudi. L’objectiu d’aquesta assignatura és proporcionar a l’estudiant les eines necessàries per a facilitar-li l’aprenentatge tant de les assignatures pròpies del curs d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys com de les dels estudis universitaris, mitjançant tècniques que l’ajudaran a estudiar.

Matèries específiques

La fase específica té per finalitat valorar les habilitats, capacitats i aptituds per a seguir i superar estudis vinculats a cadascuna de les branques de coneixement entorn de les quals s’organitzen els títols universitaris oficials de grau.

 

Arts i humanitats

Filosofia

Història contemporània

Geografia

Literatura espanyola

 

Ciències

Biologia

Física

Matemàtiques

Química

 

Ciències de la Salut

Biologia

Física

Matemàtiques

Química

 

Ciències socials i jurídiques

Geografia

Història contemporània

Matemàtiques

 

Enginyeria i arquitectura

Física

Matemàtiques

Química

Requisits per al curs de preparació per a la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys

Poden fer el curs els estudiants que reuneixin els requisits següents:

  • Tenir 25 anys l’any natural en què es farà la prova.
  • No tenir superades les PAU (o equivalent).
  • No tenir un títol de tècnic superior de formació professional, d’arts plàstiques i disseny o d’esports (o equivalent).
  • No tenir cap titulació universitària.

 

Titulació

Els estudiants obtindran un certificat d’aprofitament, atorgat per la Direcció Acadèmica de UOC X – Xtended Studies.

La superació de la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys dona al candidat accés a entrar a la UOC. Es podrà accedir a altres universitats fora de Catalunya d’acord amb els seus respectius criteris d’admissió.

La Universitat Oberta de Catalunya convoca una prova d’accés anual per a persones més grans de 25 anys, adreçada als candidats que vulguin accedir als ensenyaments universitaris oficials de grau de la UOC en espanyol.

La superació de la prova dona accés preferent als estudis de la UOC i permet accedir als estudis de la resta d’universitats, d’acord amb els seus respectius criteris d’admissió.

Per a més informació fes clic aquí.

Assegurança gratuïta de cobertura de pagament

Veure condicions
 
Garantia de Desocupació involuntària per a empleats per compte d’altres que garanteix el pagament de les quotes si es trobés aturat durant la docència.
 

Garantia d’Incapacitat Temporal per a funcionaris públics i autònoms que garanteix el pagament de les quotes si sofrissin un accident o malaltia durant la docència.

Per què estudiar a UOC X?
heart-yellow icon
Metodologia UOC
Comptem amb el millor partner acadèmic, universitat premiada per l'Excel·lència a la Qualitat Educativa elearning
write-yellow icon
Borsa de treball pròpia
D'àmbit internacional, amb servei d'acompanyament a la inserció laboral
group-yellow icon
Comunitat UOC Alumni
Actualment la nostra comunitat ja summa més de 30.500 alumnes
news-yellow icon
Programes pràctics
Estudis enfocats al desenvolupament professional i pràctic i a l'obtenció d'una titulació acreditada
smiley-yellow icon
Finançament 100% sense interessos
Et financem els estudis adaptant-nos a les teves necessitats individuals
user-yellow icon
Tutor personal
Tindràs acompanyament personalitzat i podràs resoldre els teus dubtes.

Formació relacionada

Vols més informació?
Pref.Ex.: + 34
Introdueix un número de 9 dígits.

RESPONSABLE: UOC X – Xtended Studies S.L., sociedad unipersonal (d’ara en endavant, “UOC X”).
FINALITAT: Gestionar l’enviament d’informació sobre l’oferta formativa de UOC X en l’àmbit formatiu seleccionat, i conèixer la teva opinió sobre la informació que t’hem facilitat.
Així mateix, gestionar l’enviament d’informació acadèmica i institucional relacionada amb els actes que es duen a terme des de UOC X com a institució, celebracions i reconeixements celebrats per aquesta, mitjançant l’elaboració de perfils tant per part de UOC X com de tercers, i l’enviament d’enquestes relacionades amb la recerca i la innovació, entre d’altres.
LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
DESTINATARIS: UOC X i empreses del Grup UOC. També es poden produir transferències internacionals.
DRETS: Pot exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i demés drets legalment establerts adreçant-se a l’adreça de correu uocx_pd@uoc.edu.

Més informació