Curs de preparació

Accés a la Universitat per a més grans de 45 anys

Prova en català

100% online

El curs d’accés a la universitat per a persones més grans de 45 anys és una porta oberta a la universitat. Per això, la UOC (Universitat Oberta de Catalunya) posa al teu abast professionals i serveis preparats i organitzats per a facilitar al màxim el teu procés d’aprenentatge.

Des de UOC X – Xtended Studies et volem facilitar l’accés al coneixement i a la realització personal. Tindràs accés a diversos serveis de la Universitat i una oportunitat única de connectar amb una àmplia comunitat universitària, científica i cultural d’arreu del món.

A més de preparar-te per a superar la prova accés a la universitat per a persones més grans de 45 anys, et podràs integrar amb èxit en la comunitat universitària de la UOC, ja que treballaràs amb la mateixa metodologia i els mateixos recursos.

Gràcies al Campus Virtual, podràs estudiar des de casa i relacionar-te en línia amb altres estudiants, sempre amb una atenció personalitzada i amb la guia del personal docent col·laborador durant el procés d’aprenentatge. L’assignatura Tècniques d’estudi t’assegura l’obtenció d’habilitats bàsiques d’estudi per a totes les assignatures del curs.

Durada:
6 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Català
Titulació: Certificat de UOC X - Xtended Studies del curs d’Accés a la Universitat per a persones més grans de 45 anys 

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Matèries comunes

Les matèries comunes de pla d’estudis del curs d’Accés a la Universitat per a persones més grans de 45 anys estan directament relacionades amb els àmbits que s’avaluen en la prova d’accés a la universitat per a persones més grans de 45 anys.

 

* En aquesta àrea es prepara l’exercici de comentari de text.

**En el curs d’accés a la UOC s’ha inclòs l’assignatura Tècniques d’estudi, que, treballada des de la tutoria, permet adquirir habilitats bàsiques d’estudi per a totes les assignatures del curs.

En aquest curs no es preparen matèries específiques ja que en la prova d’accés a la universitat per a persones més grans de 45 anys només cal examinar-se de Llengua catalana, Llengua castellana i Comentari de text.

Requisits d’accés al curs d’Accés a la Universitat per a persones més grans de 45 anys

Poden fer el curs d’Accés per a persones més grans de 45 anys els estudiants que reuneixin els requisits següents:

  1. Tenir 45 anys o més en l’any natural en que es realitzi la prova.
  2. No tenir cap titulació que habiliti per a accedir a la universitat

Proves d’accés a la universitat per a persones més grans de 45 anys

Per a accedir a la universitat si es tenen més de 45 anys, cal fer el següent:

– Superar una prova d’accés a la universitat per a persones més grans de 45 anys.

– Fer una entrevista personal, després d’haver obtingut la resolució d’«apte» a les proves d’accés.

 

Com són les proves d’accés a la universitat per a persones més grans de 45 anys?

Les proves d’accés als estudis universitaris s’estructuren en tres exàmens:

– Comentari de text

– Llengua catalana

– Llengua castellana

 

Com es valora la prova d’accés a la universitat per a persones més grans de 45 anys?

El candidat supera la prova d’accés a la universitat per a persones més grans de 45 anys quan obté un mínim de cinc punts —sobre un màxim de deu— en la qualificació final, resultat de la mitjana aritmètica dels tres exercicis. No es podrà fer la mitjana si la qualificació d’algun dels tres exercicis és inferior a quatre punts. Per tant, en aquest supòsit, l’estudiant haurà suspès. En el moment en què a l’estudiant se’l considera apte en les proves d’accés, pot sol·licitar una entrevista personal per a matricular-se en els estudis corresponents de qualsevol universitat del sistema català.

 

Entrevista personal

Només per als candidats que hagin superat la prova d’accés a la universitat per a persones més grans de 45 anys i ho sol·licitin fent la preinscripció universitària. Només tindrà validesa l’any en què es fa i per a accedir a un sol centre/estudi. Es fa a la universitat on es vol accedir, encara que la prova s’hagi superat en una altra universitat del sistema català.

Assegurança gratuïta de cobertura de pagament

Veure condicions
 
Garantia de Desocupació involuntària per a empleats per compte d’altres que garanteix el pagament de les quotes si es trobés aturat durant la docència.
 

Garantia d’Incapacitat Temporal per a funcionaris públics i autònoms que garanteix el pagament de les quotes si sofrissin un accident o malaltia durant la docència.

Per què estudiar a UOC X?
heart-yellow icon
Metodologia UOC
Comptem amb el millor partner acadèmic, universitat premiada per l'Excel·lència a la Qualitat Educativa elearning
write-yellow icon
Borsa de treball pròpia
D'àmbit internacional, amb servei d'acompanyament a la inserció laboral
group-yellow icon
Comunitat UOC Alumni
Actualment la nostra comunitat ja summa més de 30.500 alumnes
news-yellow icon
Programes pràctics
Estudis enfocats al desenvolupament professional i pràctic i a l'obtenció d'una titulació acreditada
smiley-yellow icon
Finançament 100% sense interessos
Et financem els estudis adaptant-nos a les teves necessitats individuals
user-yellow icon
Tutor personal
Tindràs acompanyament personalitzat i podràs resoldre els teus dubtes.

Formació relacionada

Vols més informació?
Pref.Ex.: + 34
Introdueix un número de 9 dígits.

RESPONSABLE: UOC X – Xtended Studies S.L., sociedad unipersonal (d’ara en endavant, “UOC X”).
FINALITAT: Gestionar l’enviament d’informació sobre l’oferta formativa de UOC X en l’àmbit formatiu seleccionat, i conèixer la teva opinió sobre la informació que t’hem facilitat.
Així mateix, gestionar l’enviament d’informació acadèmica i institucional relacionada amb els actes que es duen a terme des de UOC X com a institució, celebracions i reconeixements celebrats per aquesta, mitjançant l’elaboració de perfils tant per part de UOC X com de tercers, i l’enviament d’enquestes relacionades amb la recerca i la innovació, entre d’altres.
LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
DESTINATARIS: UOC X i empreses del Grup UOC. També es poden produir transferències internacionals.
DRETS: Pot exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i demés drets legalment establerts adreçant-se a l’adreça de correu uocx_pd@uoc.edu.

Més informació