Curs de preparació

Accés a la universitat per a més grans de 25 anys -Català

Prova en català

100% online

Amb la intenció d’afavorir l’accés a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) per a persones més grans de 25 anys, la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya ha impulsat el curs d’Accés a la Universitat per a persones més grans de 25 anys, que prepara per a accedir tant als estudis de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), com de la resta d’universitats de Catalunya.

La finalitat bàsica d’aquest curs  és assolir uns coneixements que permetin superar la prova d’accés a la universitat per a persones més grans de 25 anys i integrar-se posteriorment amb èxit en la comunitat universitària.

Durada:
12 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Català
Titulació: Certificat de UOC X - Xtended Studies del curs d’Accés a la Universitat per a persones més grans de 25 anys

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

El pla d’estudis del curs de preparació per a les proves d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys s’estructura d’acord amb la prova d’accés posterior i, per tant, diferencia unes assignatures comunes a tots els estudis d’unes altres d’específiques, segons l’opció triada, que depèn dels estudis universitaris que es vulguin cursar.

Matèries comunes: igual per a totes les universitats catalanes

Llengua catalana*

Llengua castellana*

Llengua estrangera (anglès)

Tècniques d’estudi**

 

* En aquesta àrea es prepara l’exercici de comentari de text.
** El curs de preparació per a les proves d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys ofereix als estudiants una assignatura addicional, anomenada Tècniques d’estudi. L’objectiu d’aquesta assignatura és proporcionar a l’estudiant les eines necessàries per a facilitar-li l’aprenentatge tant de les assignatures pròpies del curs de preparació per a les proves d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys com de les dels estudis universitaris, amb tècniques que l’ajudaran a estudiar.

Matèries específiques: igual per a totes les universitats catalanes

La part específica té per finalitat valorar les habilitats, capacitats i aptituds per a seguir i superar estudis vinculats a cadascuna de les branques de coneixement entorn de les quals s’organitzen els títols universitaris oficials de grau.

 

Arts i humanitats

Filosofia

Geografia

Història contemporània

 

Ciències

Biologia

Estadística

Física

Matemàtiques

Química

 

Ciències de la salut

Biologia

Estadística

Física

Matemàtiques

Química

 

Ciències socials i jurídiques

Estadística

Geografia

Història contemporània

Matemàtiques

 

Enginyeria i arquitectura

Física

Matemàtiques

Química

Requisits per al curs de preparació per a la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys

Poden fer el curs els estudiants que reuneixin els requisits següents:

  • Tenir 25 anys l’any natural en què es farà la prova.
  • No tenir superades les PAU (o equivalent).
  • No tenir un títol de tècnic superior de formació professional, d’arts plàstiques i disseny o d’esports (o equivalent).
  • No tenir cap titulació universitària.

 

Titulació

Els estudiants obtenen un certificat d’aprofitament, atorgat per la Direcció Acadèmica de UOC X – Xtended Studies.

La superació de la prova dona accés preferent als estudiants examinats a les universitats del sistema universitari català amb opció concordant. Així mateix, es pot fer servir per a accedir a la resta d’universitats de l’Estat respectant els seus criteris d’admissió.

Prova d’accés

Les universitats de Catalunya convoquen anualment una prova d’accés als estudis universitaris, de caràcter general i obert, per a persones més grans de 25 anys. Aquesta prova d’accés a la universitat la fixa el Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC).

La superació de la prova dona accés preferent als estudiants examinats a les universitats del sistema universitari català amb opció concordant. Així mateix, es pot fer servir per a accedir a la resta d’universitats de l’Estat respectant els seus criteris d’admissió.

Per a més informació fes clic aquí.

Assegurança gratuïta de cobertura de pagament

Veure condicions
 
Garantia de Desocupació involuntària per a empleats per compte d’altres que garanteix el pagament de les quotes si es trobés aturat durant la docència.
 

Garantia d’Incapacitat Temporal per a funcionaris públics i autònoms que garanteix el pagament de les quotes si sofrissin un accident o malaltia durant la docència.

Per què estudiar a UOC X?
heart-yellow icon
Metodología UOC
Contamos con el mejor partner académico, universidad premiada por la Excelencia a la Calidad Educativa elearning
write-yellow icon
Bolsa de trabajo propia
De ámbito internacional, con servicio de acompañamiento a la inserción laboral
group-yellow icon
Comunidad UOC Alumni
Actualmente nuestra comunidad ya suma más de 30.500 alumnos
news-yellow icon
Programas prácticos
Estudios enfocados al desarrollo profesional y práctico y a la obtención de una titulación acreditada
smiley-yellow icon
Financiación 100% sin intereses
Te financiamos los estudios adaptándonos a tus necesidades individuales
user-yellow icon
Tutor personal
Te financiamos los estudios adaptándonos a tus necesidades individuales

Formació relacionada

Vols més informació?
Pref.Ex.: + 34
Introdueix un número de 9 dígits.

RESPONSABLE: UOC X – Xtended Studies S.L., sociedad unipersonal (d’ara en endavant, “UOC X”).
FINALITAT: Gestionar l’enviament d’informació sobre l’oferta formativa de UOC X en l’àmbit formatiu seleccionat, i conèixer la teva opinió sobre la informació que t’hem facilitat.
Així mateix, gestionar l’enviament d’informació acadèmica i institucional relacionada amb els actes que es duen a terme des de UOC X com a institució, celebracions i reconeixements celebrats per aquesta, mitjançant l’elaboració de perfils tant per part de UOC X com de tercers, i l’enviament d’enquestes relacionades amb la recerca i la innovació, entre d’altres.
LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
DESTINATARIS: UOC X i empreses del Grup UOC. També es poden produir transferències internacionals.
DRETS: Pot exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i demés drets legalment establerts adreçant-se a l’adreça de correu uocx_pd@uoc.edu.

Més informació