Seminaris

Competències digitals per a professionals que treballen amb joves

Comunicació i informació
100% online

Aquesta formació neix en el marc del projecte europeu Digital Skills for You(th) i té com a objectiu desenvolupar una oferta de formació en línia per a professionals que treballen amb joves en risc d’exclusió social. Es basa en un enfocament centrat en les fortaleses del grup objectiu pel que fa a oportunitats digitals, desafiaments personals, professionals i participació activa en la societat. El projecte és finançat pel programa Erasmus de la Comissió + de la Comissió Europea i és coordinat per la German Digital Opportunities Foundation amb socis de la República Txeca (NCBI) i Espanya (Fundació ESPLAI). La fase d’estudi, pilotatge i desenvolupament del projecte es va dur a terme entre el gener del 2017 i el desembre del 2018.

El programa s’adreça a professionals europeus que treballen amb joves, especialment amb joves vulnerables. Poden tenir diferents entorns laborals (treball pedagògic no formal, treball social a l’escola, treball social, treball a peu de carrer, treball amb famílies o joves amb diversitat funcional…), però haurien de tenir en comú la importància necessària de les competències digitals en la seva feina quotidiana amb persones joves. El nivell de competències pot diferir entre algú que no ha abordat el treball juvenil digital fins aquest moment i algú que ja s’ha enfrontat a la qüestió de la digitalització. L’edat del grup objectiu varia de la mateixa manera: les persones joves que ja han acabat la seva educació i els professionals més grans que fa molt temps que fan la seva feina.

clock iconDurada:
1 mes
comment iconIdioma:
Espanyol
show iconDedicació:
25 hores
calendar iconInici:
16 Juny
info iconPreu:
198€
Titulació: Certificat d'aprofitament de la UOC

Què aprendràs?

Objectius
Competències
Metodologia
Contingut
Procés de matrícula
clock iconDurada mesos ( crèdits)
user icon
Professorat: Guillem Porres Canals i Noelia Fort Llopis
Preu del curs

198€

Matrícula tancada

Objectius

L’objectiu global del programa és el desenvolupament i la millora de les competències digitals per als i les professionals que treballen amb joves. A part d’aquest objectiu, hi ha objectius específics per a cada un dels mòduls que es detallen en el quadre de l’apartat de continguts.

Competències

Aquest programa es basa en el Marc Europeu de Competències Digitals per a la Ciutadania 2.1, que conté cinc àrees clau de competències digitals.

Àrea clau 1. Informació i alfabetització digital: navegar, cercar, filtrar, avaluar i gestionar dades, informació i continguts digitals.

Àrea clau 2. Comunicació i col·laboració: interactuar, compartir, exercir la ciutadania i col·laborar per mitjà de les tecnologies digitals. Gestionar la identitat digital i com cal gestionar l’etiqueta.

Àrea clau 3. Creació de continguts digitals: desenvolupar, integrar i reelaborar continguts digitals. Entendre com els drets d’autor i les llicències s’apliquen als continguts digitals i com es poden resoldre problemes o dur a terme tasques específiques per mitjà de la programació.

Àrea clau 4. Seguretat: protegir dispositius, dades personals i confidencialitat, seguretat i benestar i el medi ambient.

Àrea clau 5. Resolució de problemes: resoldre problemes tècnics, identificar necessitats i respostes tecnològiques, fer servir creativament les tecnologies digitals i identificar llacunes en les competències digitals.

Aquest és el marc comú de competències associades a la ciutadania i als i les professionals que guarda una relació estreta amb aquesta formació, però les competències més específiques que es treballaran en cada mòdul es reflecteixen també en l’apartat de continguts que trobem més endavant.

Metodologia

Cada tema s’estructura de la manera següent:

Introducció

 • Objectius de les unitats d’aprenentatge
 • Navegació pel tema
 • Requisits i expectatives
 • Activitats per a trencar el gel

 

Com es comença

 • Test d’avaluació que dona recomanacions sobre per on cal començar

 

Coneixements bàsics

 • Teoria bàsica en forma de lliçons i llibres digitals

 

Experiència

 • Tasques pràctiques i treballs
 • Idees per a projectes, eines i metodologies amb el grup objectiu

 

Reflexió

 • Discussió d’experiències i coneixements en el fòrum
 • Prova de coneixements en un qüestionari

 

El programa s’impartirà en línia, cosa que afavoreix la possibilitat de comunicar-se i col·laborar amb altres per mitjà de les diferents eines proposades. Es proposen també la figura del tutor o tutora en línia mitjançant la plataforma amb una actitud de dinamització i seguiment de l’alumnat per a propiciar la interacció i el desenvolupament del debat.

S’estima una durada del curs en unes 9 setmanes tenint en compte els 9 mòduls formatius i una dedicació setmanal d’entre 2 i 4 hores per mòdul. Aquesta formació també ofereix la possibilitat de triar de manera individual algun dels mòduls tenint en compte els interessos dels i les participants. D’aquesta manera el seminari es pot centrar en els 9 mòduls o en la combinació d’alguns.

Contingut

Participació en línia

 • Què és la participació en línia?
 • Per què participació en línia?
 • Nivells de participació en línia
 • Participació juvenil en la governança en internet
 • Sis passos per a una participació en línia amb èxit

 

Protecció de dades

 • Coneixements bàsics sobre protecció de dades

 

Dretes i obligacions digitals

 • Introducció als drets digitals
 • Copyright
 • CreativeCommons
 • Llicències de programari
 • Com atribuir un treball amb llicència CC
 • Usar materials amb drets d’autor en classe

 

Ciberassetjament

 • Introducció al ciberassetjament
 • Taller: Història fotogràfica
 • Taller: Campaña de pòsters

 

Habilitats treballades

 • Navegar, buscar i filtrar dades, informació i continguts digitals
 • Avaluar dades, informació i continguts digitals
 • Exercir la ciutadania per mitjà de les tecnologies digitals
 • Identificar necessitats i respostes tecnològiques.
 • Usar creativament les tecnologies digitals
 • Interactuar per mitjà de les tecnologies digitals
 • Compartir per mitjà de les tecnologies digitals
 • Netiqueta
 • Protegir les dades personals i la privacitat
 • Exercir la ciutadania per mitjà de les tecnologies digitals
 • Gestionar dades, informació i continguts digitals
 • Col·laborar per mitjà de tecnologies digitals
 • Drets d’autor i llicències
 • Protegir la salut i el benestar
 • Desenvolupar continguts digitals
 • Integrar i reelaborar continguts digitals
 • Usar creativament les tecnologies digitals
 • Gestionar la identitat digital

Procés de matrícula

Omple el formulari de matrícula. El pagament es realitza en línia mitjançant TPV (pagament amb targeta de dèbit o crèdit per mitjà d'internet).

La UOC es reserva el dret d'anul·lar els cursos que no superin un mínim d'inscripcions. Els estudiants afectats podran optar per un canvi de curs o sol·licitar la devolució de la matrícula. Un cop hagin començat els cursos, no s'acceptaran anul·lacions de matrícula. Informació sobre el desistiment de matrícula »