Seminaris

Comissariat i diferència: una introducció

Arts i humanitats
100% online

Aquest curs és una introducció a la teoria i la pràctica comissarial, un camp de coneixement que sobretot s’ha desenvolupat des dels anys noranta, però que ràpidament s’ha expandit i ha creat nombrosos programes d’estudis, conferències, revistes especialitzades i experts en el camp. Des del seu naixement, el camp ha anat vinculat al fenomen de la globalització per mitjà de moviments internacionals d’exposicions per diferents capitals del món, biennals i museus «glocals». Per això, molt aviat el comissariat va estar vinculat al debat sobre la representació, l’exposició i la negociació cultural, és a dir, la diferència.

Aquest curs és una introducció a la teoria comissarial, cosa que significa que es revisaran textos claus i històrics escrits per alguns dels autors fonamentals que ens ajudaran a comprendre com s’ha construït el camp d’estudi curatorial i com s’ha legitimat com a lloc de producció de coneixement. Des del final dels anys vuitanta, la realització d’exposicions va deixar de considerar-se una simple plataforma per a donar a conèixer el treball d’artistes i va començar a considerar-se un lloc des del qual construir un discurs. Tot això també va desafiar l’antiga separació entre teoria (lloc des del qual s’estudia) i pràctica (el que s’ha estudiat), per ara comprendre que la pràctica també és un espai de producció i enunciació de coneixement. L’aula servirà d’espai de discussió i experimentació amb aquesta perspectiva teoricopràctica.

L’expansió del fet curatorial com a camp d’estudi va estar al seu torn vinculat al debat sobre la internacionalització de l’art, de les institucions i de les exposicions en un món cada vegada més globalitzat i interessat pels llocs de la diferència. Per això, els materials que treballarem estan vinculats a aquesta representació, producció de diferència o creació de contraimatges i contradiscursos d’aquesta diferència.

clock iconDurada:
1 mes
comment iconIdioma:
Espanyol
show iconDedicació:
25 hores
calendar iconInici:
5 Febrer
info iconPreu:
198€
Titulació: Certificat d'aprofitament de la UOC

Què aprendràs?

Objectius
Competències
Metodologia
Contingut
Procés de matrícula
clock iconDurada mesos ( crèdits)
user icon
Professorat: María Iñigo Clavo
Preu del curs

198€

Objectius

 • Conèixer els debats fonamentals de la construcció de la disciplina comissarial.
 • Comprendre el comissariat com a lloc discursiu i de producció de coneixement.
 • Familiaritzar-se amb les problemàtiques de la diferència dels debats entorn del fet curatorial.
 • Adquirir eines per a poder reflexionar amb les exposicions.
 • Experimentar amb la capacitat discursiva de la pràctica comissarial

Competències

 • Comprendre què és allò curatorial com a lloc de producció de coneixement.
 • Capacitat per a pensar en les exposicions.  
 • Capacitat per a fer i analitzar discursos a partir del diàleg entre objectes, obres d’art o imatges.
 • Capacitat de començar a treballar amb conceptes de l’àmbit curatorial i la diferència.  
 • Capacitat d’experimentació amb el llenguatge curatorial.

 

Aquest curs està adreçat a qualsevol persona interessada en el comissariat. Encara que qui ja tingui coneixements d’història de l’art contemporani estarà més familiaritzat amb els continguts i tindrà una comprensió més profunda dels exercicis, el curs està pensat per a persones que puguin provenir d’àmbits molt diversos, ja que noves perspectives sempre afegeixen nous resultats i mostren els límits del coneixement anterior.

Metodologia

Seguint el model pedagògic de la UOC, els elements metodològics bàsics de l’assignatura giraran entorn de les proves d’avaluació contínua (PAC).

És molt recomanable que l’estudiant enviï els seus dubtes, qüestions o plantejaments al fòrum, més que no pas a la bústia personal del professor col·laborador, ja que d’aquesta manera s’inclouen tots els companys en la dinàmica de l’aula i compartim i ens enriquim tots significativament.

Amb relació a les consultes rebudes —tant si són formulades en el fòrum com enviades al seu correu—, el professor col·laborador, segons la naturalesa de les qüestions plantejades i tenint en compte el moment del curs en què es presentin, les resoldrà directament o bé donarà les pautes adequades perquè l’estudiant i el grup avancin adequadament en el procés de la seva resolució.

Així, doncs, la metodologia de treball proposada consisteix a treballar i aprofundir en els continguts proposats per la professora, per a després poder fer front amb el rigor necessari a les diferents PAC.

Pel que fa al treball específic de la PAC, es recomana seguir les indicacions relatives a l’activitat que la professora col·laboradora vagi fent arribar a l’aula, les quals constituiran una eina fonamental per a poder resoldre les proves adequadament.

Algunes de les activitats d’aprenentatge proposades en aquesta assignatura són les següents:

 • Lectura de textos clau
 • Participació en fòrums i debats
 • Visualització de continguts audiovisuals
 • Realització d’activitats de reflexió i casos pràctics
 • Posada en pràctica d’un petit projecte comissarial

L’equip docent de l’assignatura publicarà l’enunciat de la PAC en la data indicada en el calendari. Al final del seminari, un cop acabada l’avaluació contínua, es deixarà un espai per a aportar les opinions i els comentaris per part de l’estudiant sobre l’assignatura i l’aprenentatge assolit, i també altres aspectes d’interès relacionats amb el desenvolupament del curs.

Contingut

El curs es divideix en quatre temes fonamentals que seran abordats per mitjà de lectures externes i exercicis associats, siguin de debat o reflexió, o de construcció de discurs amb l’exercici comissarial.

 • Història del comissariat i els seus debats
 • Comissariat com a lloc de creació de coneixement
 • Comissariat, globalització i diferència
 • Pensar en exposicions

Procés de matrícula

Omple el formulari de matrícula. El pagament es realitza en línia mitjançant TPV (pagament amb targeta de dèbit o crèdit per mitjà d'internet).

La UOC es reserva el dret d'anul·lar els cursos que no superin un mínim d'inscripcions. Els estudiants afectats podran optar per un canvi de curs o sol·licitar la devolució de la matrícula. Un cop hagin començat els cursos, no s'acceptaran anul·lacions de matrícula. Informació sobre el desistiment de matrícula »