Seminaris

Ciutadania europea en l’era digital

Psicologia i ciències de l'educació
100% online

Tots els membres de la UE coincideixen que la qüestió de la identitat europea és un tema controvertit. La UE, que té el dret de proposar lleis, no disposa de cap poder real en matèria d’educació, que es manté en mans dels estats membres i ens adonem que els nostres diferents sistemes educatius sovint no tenen cap assignatura, matèria, etc., que faciliti a la població d’Europa les informacions i coneixements sobre els drets i deures com a ciutadans europeus. Més enllà d’entorns no universitaris tampoc no hi ha una formació específica sobre el tema, i quan sorgeixen situacions de mobilitat, ja sigui per estudis o per motius de feina, els ciutadans han de fer un esforç afegit per a posar-se les piles i comprendre i entendre tota la informació lligada a la ciutadania europea.

Aquest seminari té com a objectiu acostar les institucions i les reglamentacions europees al ciutadà per a empoderar-lo i dotar-lo dels elements bàsics i fonamentals que ha de saber com a ciutadà europeu, amb una visió generalista i d’aplicació pràctica.

clock iconDurada:
1.5 mesos
comment iconIdioma:
Espanyol, Català / Anglès
show iconDedicació:
37.5 hores
calendar iconInici:
16 Juny
info iconPreu:
198€
Titulació: Certificat d'aprofitament de la UOC

Què aprendràs?

Presentació
Objectius
Competències
Contingut
Procés de matrícula
clock iconDurada mesos (1 crèdit)
user icon
Professorat: Teresa Romeu Fontanillas i Cristina Fuertes
Preu del curs

198€

Matrícula tancada

Presentació

La finalitat d’aquest seminari és proporcionar una nova perspectiva sobre la identitat europea i què implica la ciutadania europea al segle xxi pel que fa a les possibilitats i les oportunitats que ens brinda.

L’objectiu, fonamentalment, és crear consciència en la ciutadania sobre els aspectes pràctics importants i les diferències culturals que cal tenir en compte abans de traslladar-se a un altre país europeu. Això també inclou la legislació i les normes relacionades amb la immigració intraeuropea i l’exploració de les organitzacions europees a la xarxa.

Objectius

 • Acostar Europa als seus ciutadans promovent els valors i els èxits europeus i preservant la memòria del seu passat i present.
 • Comprendre la identitat europea en funció del context específic de cada país i basant-se en una proximitat cultural comuna i compartida. Per exemple, a partir de les bases filosòfiques, les tradicions religioses i altres patrimonis culturals, com ara la literatura o la música.
 • Reconèixer els valors cívics i culturals que defineixen la ciutadania europea i la sensació de ser europeus: les institucions democràtiques, l’estat de dret, l’adhesió als drets humans o el respecte i protecció de les minories, a més de la justícia social, el benestar i la igualtat, entre altres.
 • Comprendre les normes i la legislació relatives a la mobilitat dels estudiants i dels treballadors i desenvolupar un sentit dels aspectes que cal tenir en compte a l’hora de traslladar-se a un altre país per a treballar o estudiar.
 • Comprendre la relació entre les situacions polítiques actuals i la mobilitat.

Competències

 • Comprendre el significat de formar i construir una identitat digital com a ciutadà europeu.
 • Desenvolupar la capacitat d’empatia envers altres cultures dels estats europeus.
 • Conèixer els drets i les responsabilitats individuals en el context europeu.
 • Comprendre les normes i la legislació genèrica relacionades amb la mobilitat i la residència d’estudiants i treballadors.

Metodologia

Contingut

 • Identitat europea.
 • Drets i responsabilitats individuals en el context europeu, normes i legislació relatives a la mobilitat dels estudiants i dels treballadors.
 • Documentació per a poder traslladar-se a un altre país per a treballar o estudiar.
 • Identitat digital a Europa.

 

Proposta d’activitats:

 1. La identitat europea. Aproximació al significat de la identitat europea a partir d’un debat virtual.
 2. Treballar o estudiar a la UE. Plantejament de dues situacions reals sobre mobilitat europea (estudiants Erasmus i treballadors) en què l’estudiant n’haurà de triar una i resoldre el cas presentat. Situacions:
  1. Un ciutadà que vol estudiar en un estat membre europeu un curs de postgrau o màster a la universitat.
  2. Un ciutadà que vol treballar a l’estranger i viatjar amb la seva família.
 3. L’Europa digital. Coneixement del mercat únic digital, que es concretarà en l’elaboració d’una infografia.

Procés de matrícula

Omple el formulari de matrícula. El pagament es realitza en línia mitjançant TPV (pagament amb targeta de dèbit o crèdit per mitjà d'internet).

La UOC es reserva el dret d'anul·lar els cursos que no superin un mínim d'inscripcions. Els estudiants afectats podran optar per un canvi de curs o sol·licitar la devolució de la matrícula. Un cop hagin començat els cursos, no s'acceptaran anul·lacions de matrícula. Informació sobre el desistiment de matrícula »