Curs de preparació Accés a la universitat per a més grans de 25 anys – Castellà

Prova en espanyol

Amb la intenció d’afavorir l’accés a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) a més grans de 25 anys, hem impulsat el curs de preparació per a la prova d’accés a la universitat, que prepara per a accedir als ensenyaments universitaris oficials de grau de la UOC. La finalitat bàsica d’aquest curs d’accés a la universitat és aconseguir uns coneixements que permetin superar la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys de la UOC i integrar-se després amb èxit a la comunitat universitària.

Els requisits d’accés per realitzar aquest curs són: tenir mínim 25 anys, no haver superat la PAU i no tenir un títol de tècnic superior. El temari consta d’assignatures comunes a tots els estudis més les assignatures específiques necessàries per als estudis universitaris que es vulguin cursar.

La superació de la prova permet l’accés preferent als estudis de la UOC i permet accedir als estudis de la resta d’universitats, d’acord amb els seus respectius criteris d’admissió.

 

Durada:
12 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Certificat del curs d’Accés a la Universitat per a persones més grans de 25 anys 

Què aprendràs?

Matèries comunes
Matèries específiques
Prova d'accés
Requisits i titulació

Matèries comunes

El pla d’estudis del curs de preparació per a la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys s’estructura d’acord amb la prova d’accés posterior i, per tant, diferencia unes assignatures comunes a tots els estudis d’altres d’específiques, segons l’opció triada, que depèn dels estudis universitaris que es vulguin cursar.

Matèries comunes:

Llengua castellana*

Llengua estrangera (anglès)

Tècniques d’estudi**

 

* En aquesta àrea es prepara l’exercici de comentari de text.

** El curs de preparació per a la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys ofereix als estudiants una assignatura addicional, anomenada Tècniques d’estudi. L’objectiu d’aquesta assignatura és proporcionar a l’estudiant les eines necessàries per a facilitar-li l’aprenentatge tant de les assignatures pròpies del curs d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys com de les dels estudis universitaris, mitjançant tècniques que l’ajudaran a estudiar.

Matèries específiques

Matèries específiques

La fase específica té per finalitat valorar les habilitats, capacitats i aptituds per a seguir i superar estudis vinculats a cadascuna de les branques de coneixement entorn de les quals s’organitzen els títols universitaris oficials de grau.

 

Arts i humanitats

Filosofia

Història contemporània

Geografia

Literatura espanyola

 

Ciències

Biologia

Física

Matemàtiques

Química

Estadística

 

Ciències de la Salut

Biologia

Física

Matemàtiques

Química

 

Ciències socials i jurídiques

Geografia

Història contemporània

Matemàtiques

Estadística

 

Enginyeria i arquitectura

Física

Matemàtiques

Química

Requisits i titulació

Requisits per al curs de preparació per a la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys

Poden fer el curs els estudiants que reuneixin els requisits següents:

  • Tenir 25 anys l’any natural en què es farà la prova.
  • No tenir superades les PAU (o equivalent).
  • No tenir un títol de tècnic superior de formació professional, d’arts plàstiques i disseny o d’esports (o equivalent).
  • No tenir cap titulació universitària.

 

Titulació

Els estudiants obtenen un certificat acadèmic personal amb la superació del curs.

Prova d'accés

La Universitat Oberta de Catalunya convoca una prova d’accés anual per a persones més grans de 25 anys, adreçada als candidats que vulguin accedir als ensenyaments universitaris oficials de grau de la UOC en espanyol.

La superació de la prova dona accés preferent als estudis de la UOC i permet accedir als estudis de la resta d’universitats, d’acord amb els seus respectius criteris d’admissió.

Per a més informació fes clic aquí.

Accés a la universitat

Les persones majors de 25 anys d'edat podran accedir als ensenyaments universitaris oficials de Grau mitjançant la superació d'una prova d'accés. Les universitats són els qui organitzen les proves d'accés, en el marc establert per les Administracions educatives.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu centrat en l'aprenentatge, la flexibilitat, l'accessibilitat i la col·laboració. És una formació superior dissenyada a la teva mida: tu tries les hores de dedicació i el contingut dels estudis.

Els materials didàctics han estat elaborats per pedagogs i especialistes en les matèries i constitueixen l'acompanyament ideal per a l'aprenentatge en línia. Aquests continguts es poden complementar amb continguts de la Biblioteca Virtual de la UOC.

40

Proves avaluació
continua

32

Treball
individual

18

Activitats
dirigides

10

Simulació

  • Actividades32
  • PAC40
  • Examen final18
  • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?