Curs de preparació Accés a la universitat per a més grans de 25 anys – Castellà

Prova en espanyol

Compleix el teu somni d’estudiar a la universitat

Formació 100 % en línia

 

Et preparem per a les proves oficials d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys, que et permetran estudiar a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Els requisits per fer aquest curs preparatori d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys són:

• Tenir 25 anys o més.
• No haver superat la PAU o equivalent.
• No tenir un títol universitari o de tècnic superior.

La finalitat bàsica d’aquest curs és assolir uns coneixements que et permetin superar la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys de la UOC i, posteriorment, integrar-te amb èxit a la comunitat universitària.

La superació de la prova t’obre l’accés preferent als estudis universitaris oficials de la UOC i et permet accedir a la resta d’universitats, d’acord amb els seus criteris d’admissió respectius.

També oferim el curs d’accés a la universitat per a més grans de 45 anys. Per a més informació, fes clic aquí.

Demana’n informació i matricula-t’hi ara!

Durada:
12 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Certificat del curs d’Accés a la Universitat per a persones més grans de 25 anys 

Què aprendràs?

Matèries comunes
Matèries específiques
Prova d'accés
Requisits i titulació

Matèries comunes

El pla d’estudis del curs de preparació per a la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys s’estructura d’acord amb la prova d’accés posterior i, per tant, diferencia unes assignatures comunes a tots els estudis d’altres d’específiques, segons l’opció triada, que depèn dels estudis universitaris que es vulguin cursar.

Matèries comunes:

Llengua castellana*

Llengua estrangera (anglès)

Tècniques d’estudi**

 

* En aquesta àrea es prepara l’exercici de comentari de text.

** El curs de preparació per a la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys ofereix als estudiants una assignatura addicional, anomenada Tècniques d’estudi. L’objectiu d’aquesta assignatura és proporcionar a l’estudiant les eines necessàries per a facilitar-li l’aprenentatge tant de les assignatures pròpies del curs d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys com de les dels estudis universitaris, mitjançant tècniques que l’ajudaran a estudiar.

Matèries específiques

Matèries específiques

La fase específica té per finalitat valorar les habilitats, capacitats i aptituds per a seguir i superar estudis vinculats a cadascuna de les branques de coneixement entorn de les quals s’organitzen els títols universitaris oficials de grau.

 

Arts i humanitats

Filosofia

Història contemporània

Geografia

 

Ciències

Biologia

Física

Matemàtiques

Química

Estadística

 

Ciències de la Salut

Biologia

Física

Matemàtiques

Química

 

Ciències socials i jurídiques

Geografia

Història contemporània

Matemàtiques

Estadística

 

Enginyeria i arquitectura

Física

Matemàtiques

Química

Requisits i titulació

Requisits per al curs de preparació per a la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys

Poden fer el curs els estudiants que reuneixin els requisits següents:

  • Tenir 25 anys l’any natural en què es farà la prova.
  • No tenir superades les PAU (o equivalent).
  • No tenir un títol de tècnic superior de formació professional, d’arts plàstiques i disseny o d’esports (o equivalent).
  • No tenir cap titulació universitària.

 

Titulació

Els estudiants obtenen un certificat acadèmic personal amb la superació del curs.

Prova d'accés

La Universitat Oberta de Catalunya convoca una prova d’accés anual per a persones més grans de 25 anys, adreçada als candidats que vulguin accedir als ensenyaments universitaris oficials de grau de la UOC en espanyol.

La superació de la prova dona accés preferent als estudis de la UOC i permet accedir als estudis de la resta d’universitats, d’acord amb els seus respectius criteris d’admissió.

Si vols més informació, clica aquí:

Prova d’Accés en Castellà

Prova d’Accés en Català

Accés a la universitat

Les persones majors de 25 anys d'edat podran accedir als ensenyaments universitaris oficials de Grau mitjançant la superació d'una prova d'accés. Les universitats són els qui organitzen les proves d'accés, en el marc establert per les Administracions educatives.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu centrat en l'aprenentatge, la flexibilitat, l'accessibilitat i la col·laboració. És una formació superior dissenyada a la teva mida: tu tries les hores de dedicació i el contingut dels estudis.

Els materials didàctics han estat elaborats per pedagogs i especialistes en les matèries i constitueixen l'acompanyament ideal per a l'aprenentatge en línia. Aquests continguts es poden complementar amb continguts de la Biblioteca Virtual de la UOC.

40

Proves avaluació
continua

32

Treball
individual

18

Activitats
dirigides

10

Simulació

  • Actividades32
  • PAC40
  • Examen final18
  • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?