Com aprendràs?

El model formatiu de la UOC, centrat en l’aprenentatge de l’estudiant i fonamentat en la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració, inspira la metodologia en línia de UOC X – Xtended Studies. Basant-nos en l’experiència desenvolupada per la UOC, fa vint anys que oferim un model pedagògic innovador que permet que l’estudiant es marqui el ritme, es gestioni el temps i es dissenyi els estudis des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.

A UOC X – Xtended Studies oferim una formació que facilita l’aprenentatge de l’estudiant, adaptant-nos a les seves necessitats perquè estudiar sigui compatible amb les activitats quotidianes.

El Campus Virtual és l’espai principal per a l’aprenentatge, un exclusiu àmbit en línia on l’estudiant es pot relacionar amb tota la comunitat educativa. En aquest entorn, els professors especialitzats acompanyen tots els estudiants i els donen suport continu i de manera personalitzada en un eficaç sistema d’avaluació contínua.

Els materials didàctics han estat elaborats per pedagogs i especialistes en les matèries i constitueixen l’acompanyament ideal per a l’aprenentatge en línia.