Centre d'Idiomes Moderns

Preguntes més freqüents

Troba les respostes als teus dubtes de com estudiar al Centre d’Idiomes Moderns: el seu funcionament, la seva metodologia, el seu calendari, i requisits i les seves titulacions i reconeixements.

Funcionament

Què és el Centre d'Idiomes Moderns?

Quines llengües s'ensenyen?

Quins nivells puc estudiar?

Què he de fer per matricular-me?

Algú sense cap titulació prèvia es pot matricular de les assignatures que s'ofereixen?

Cal fer una prova per a poder-se matricular?

Un cop superades les assignatures, es poden convalidar pels estudis universitaris de la UOC?

Què és la prova de síntesi?

En quins casos s'ha de fer la prova de síntesi?

On es fan les proves de síntesi?

A qui s'adrecen els cursos de català i com estan organitzats?

Titulacions i reconeixements

Quin títol s'obté?

Quin reconeixement tenen els cursos del Centre d'Idiomes Moderns?

Si no se supera l'assignatura, s'obté cap títol de la UOC?

El certificat del Centre d'Idiomes Moderns em servirà per presentar-me a oposicions o per a mèrits a la funció pública?

Els certificats del Centre d'Idiomes Moderns estan acreditats per ACLES?

Metodologia

La metodologia és d'autoaprenentage?

Quant de temps cal dedicar a una assignatura?

Calendari i requisits

Quan m'hauria de matricular?

Quan comença la docència de les assignatures?

Quin equipament és necessari?