Centre d'Idiomes Moderns

Examen de competència lingüística d’anglès (ECLA)

Examen de competència lingüística d’anglès (ECLA)

L’examen de competència lingüística d’anglès B2 (ECLA) us permet acreditar que teniu un coneixement de l’idioma equivalent a un nivell B2 segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües.

NOTA IMPORTANT: aquest examen no s’oferirà fins l’octubre de 2023.

 

Per què us pot interessar fer la prova?

  • Perquè us permetrà convalidar les assignatures obligatòries d’idiomes moderns I i II als graus de la UOC.
  • Perquè tindreu un certificat reconegut per la resta d’universitats espanyoles. Aquest certificat inclou el segell CertACLES de l’Associació de Centres de Llengües en l’Ensenyament Superior (ACLES) i és reconegut per la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) i diverses comunitats autònomes.

 

Matrícula de l’examen

Tingueu present que en aquesta edició hi haurà un nombre limitat de places. El preu de la prova és de 85 euros. 

Recordeu que el dia de la prova heu de presentar el document nacional d’identitat (DNI), passaport o carnet de conduir.

Matrícula tancada temporalment.

Data i Lloc

Quan i a on és l’examen?

Dia i Lloc: pendent de confirmació.

 

Com és l’examen?

Com és l’examen?

L’examen inclou quatre tipus de proves. A continuació podeu veure un exemple de la prova.

 

Comprensió escrita

Horaris de 9.30 a 10.30 h.

Dura 60 minuts. Heu de fer 3 tasques que es trien d’entre 5 o 10 preguntes. Les preguntes poden ser de selecció, de resposta curta, de relacionar títols o paraules, o bé d’inserció de frases o fragments de text. La puntuació és d’entre 20 i 30 punts.

 

Comprensió oral

Horaris de 10.45 a 11.30 h.

Dura 40 minuts i consisteix a fer 3 exercicis que es trien d’entre 5-8 preguntes. Els exercicis poden ser de selecció, d’emplenar espais amb una paraula o frase curta o d’establir seqüències de fets. L’àudio el podeu escoltar dos cops. La puntuació és d’entre 20 i 24 punts.

 

Expressió escrita

Horaris de 11.45 a 13.15 h.

Dura 90 minuts i inclou 2 exercicis. El primer és una narració o descripció de 175-200 paraules i el segon és una exposició o argumentació de 200-250 paraules. Cada tasca té una puntuació de 10 punts.

 

Expressió oral

Horaris de 13.30 a 18.00 h.

Dura 15 minuts i es fa en parelles. Heu de fer 3 exercicis. El primer és respondre preguntes generals, en el segon heu de debatre un tema i el tercer és una conversa amb l’examinador i l’altre estudiant sobre el tema que s’ha debatut. La prova és enregistrada.

 

La nota final es calcula ponderant la nota de cada prova. Per a aprovar heu de tenir una nota mínima del 50% a cada prova i una puntuació global del 60%. La nota final s’expressa de l’1 al 10, amb un decimal:

Aprovat: entre 6,0 i 6,9 punts (60-69%),

Notable: entre 7,0 i 8,9 punts (70-89%),

Excel·lent: entre 9,0 i 10 punts (90-100%).

 

Publicació de les notes i revisió dels exàmens

Els resultats dels exàmens es comunicaran durant el mes de novembre.

Consulta les notes: tancat.

Si no heu superat l’examen podeu sol·licitar-ne la revisió entre finals de novembre i principis de desembre.

Els resultats de la revisió d’exàmens es podran consultar durant el mes de desembre.