Centre d'Idiomes Moderns

Centre d’Idiomes Moderns

El camí recorregut

Des de la creació de la UOC l’any 1994, les llengües estrangeres han estat un dels principals àmbits de formació dels seus estudiants. A la generalització de  l’anglès com a assignatura obligatòria, s’hi va sumar el francès l’any 1998. A partir del 2004, amb la creació del Programa d'Àsia Oriental, s’hi van afegir el xinès i el japonès, i el 2009 es va iniciar la docència de l’alemany. Mitjançant l’@teneu Universitari, l’any 2005, els cursos de llengües estrangeres es van posar a disposició de tothom, independentment de la formació prèvia de l’alumne. Paral·lelament, la UOC va començar a oferir cursos de català que preparaven per a l’obtenció dels certificats homologats dels nivells intermedi i de suficiència. Davant d’aquestes nombroses activitats, el 2010 la UOC va crear el Centre d'Idiomes Moderns, per tal que aplegués la docència de llengües i desenvolupés el potencial estratègic de l’ensenyament virtual d’idiomes en benefici de tota la societat.