Beques, descomptes i formes de pagament

La UOC ofereix un seguit de descomptes pels cursos d’idiomes del Centre d’Idiomes Moderns. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l’apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d’un, hauràs de triar el més beneficiós.

Descomptes per col·lectius

En cas d’aplicar-te un d’aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d’acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l’Estat espanyol o per l’organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

    • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
  • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7’5%.  


Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l’Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.


Víctimes d’actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d’actes terroristes per l’organisme competent en l’Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.


Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l’organisme competent en l’Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Beques Agaur d'Idiomes per a estudiants de Grau

La UOC és centre proveïdor de la Generalitat per a oferir els cursos d’anglès, francès i alemany compresos en el programa PARLA3 de beques de l’AGAUR per a obtenir el nivell obligatori de tercera llengua (B2).

Hi ha tres modalitats d’ajuda. Busca la teva i matricula’t ja de l’idioma que vols.

Un cop finalitzat el curs, podràs sol·licitar l’Ajut a l’AGAUR, en les dates que constin en la convocatòria vigent.

A qui s’adreça?

Si has començat un grau per primera vegada a partir del 2014-15 i no tens el nivell B2 de llengua estrangera, pots cursar idiomes a la UOC i beneficia-te dels ajuts del programa PARLA3 de terceres llengües de la Generalitat de Catalunya.

Modalitats d’ajuts del PARLA3 i dates per sol·licitar-los en la convocatòria actual

Modalitat A: ajuts per un import màxim de 75 euros per a qui s’hagi presentat a les proves CLUC (nivell B2 de llengua anglesa) fetes entre el 15 de març i el 30 de setembre de 2022 i les hagi superades.

Acreditar la superació de la prova d’acreditació de terceres llengües de les universitats catalanes (CLUC), de les proves pròpies d’idiomes de les universitats catalanes que avaluïn les quatre destreses (comprensió i expressió orals i comprensió i expressió escrites) o de les proves per a l’obtenció dels certificats de les escoles oficials d’idiomes de Catalunya, amb un nivell B2 del MECR, en una de les terceres llengües del sistema universitari català (anglès, francès, alemany o italià).

Termini de presentació de sol·licituds: estarà obert fins el dia 30 de setembre de 2022 a les 14h hora local Barcelona.

Modalitat B: ajuts per un import màxim de 350 euros per a qui s’hagi presentat a un curs de nivell A2, B1 intensiu, B1.1 i B1.2, o subnivells B2.1 i B2.2, necessaris per tal d’obtenir el nivell B2, del 15 de març al 30 de setembre de 2022 i l’hagi superat.

Important!: Haver fet i superat un curs d’una de les terceres llengües del sistema educatiu català de nivells A2 o B1 o subnivells B2.1 o B2.2, en una universitat catalana, en una EOI o a l’IOC, durant el curs que prevegi la convocatòria.

Termini de presentació de sol·licituds: estarà obert fins el dia 30 de setembre de 2022 a les 14h hora local Barcelona.

Modalitat C: ajuts per un import màxim de 600 euros per a qui tingui concedida una beca equitat en tram 1 o una beca general i s’hagi presentat a un curs de nivell A2, B.1, B2.1 i B2.2 entre el 15 de març al 31 d’agost de 2022.

Important!:Haver-se matriculat en un curs d’una de les terceres llengües del sistema educatiu català de nivells A2 o B1 o subnivells B2.1 o B2.2, en una universitat catalana, en una EOI o a l’IOC, durant el curs que prevegi la convocatòria i tenir concedida una beca general o Equitat tram 1, del curso que prevegi la convocatòria.

Termini de presentació de sol·licituds: estarà obert fins el dia 31 d’agost de 2022 a les 14h hora local Barcelona.

Les sol·licituds d’ajuts s’han d’emplenar per via electrònica per mitjà de l’Oficina Virtual de Tràmits de la seu corporativa de la Generalitat de Catalunya.

Per a totes les modalitats és imprescindible:

  • Tenir la ciutadania de qualsevol estat membre de la Unió Europea. En el cas de l’alumnat no comunitari, és aplicable el que disposa la Llei orgànica 2/2009, d’11 de desembre, de reforma de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, i, per tant, es requereix que l’estudiantat més gran de 18 anys estigui en situació de residència.
  • Haver començat per primera vegada estudis de grau en una universitat catalana o haver començat estudis de grau en una universitat de fora de Catalunya i, posteriorment, haver obtingut un trasllat de l’expedient a una universitat catalana i haver prosseguit els estudis de grau en aquesta universitat, a partir del curs 2014-2015.
  • Estar matriculat en una universitat catalana en estudis de grau durant el curs que prevegi la convocatòria.
  • No haver rebut en les convocatòries anteriors l’ajut corresponent per al mateix nivell.
  • No tenir acreditat el nivell B2.2 del MECR en cap de les terceres llengües del sistema educatiu català (anglès, francès, alemany o italià).

Descomptes Comunitat UOC

  • Comunitat UOC: 7 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has fet a la UOC estudis d’Assignatures lliures, del Centre d’Idiomes Moderns, Seminaris de Desenvolupament Continu, cursos de formació a mida (UOC Corporate), o una especialització. Si esteu estudiant un grau o màster universitari però encara no us heu titulat també se us aplicarà el descompte de comunitat.

  • UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

Desistiment de Matrícula

El desistiment consisteix en l’anul·lació total de la matrícula amb dret a devolució de l’import total, sempre que se sol·liciti en els 14 dies naturals després de formalitzar-la.

La devolució de l’import de la matrícula està condicionada a la devolució dels recursos per a l’aprenentatge amb el precinte original i a la confirmació definitiva del pagament per part de l’estudiant. La direcció d’enviament és la següent:

Disnet – Ref. Renúncia de matrícula
Can Camps, 15
Pl. Can Roqueta 08202
Sabadell (Barcelona)

Un cop exercit en temps i forma el dret de desistiment, podeu sol·licitar l’activació de la matrícula de nou, des del Campus Virtual.

Conseqüències de l’exercici del dret de desistiment

Si exerceixes el teu dret de desistiment de la matrícula, la Universitat procedirà a la devolució en el termini màxim de catorze (14) dies naturals de tots els pagaments que hagis efectuat, a comptar des de la data en què facis la sol·licitud.

Per aquest motiu, és molt important que actualitzis les teves dades bancàries que hi ha informades al Campus Virtual per tal de procedir a l’esmentada devolució. Pots informar del teu compte bancari a l’apartat del Campus Virtual Expedient / Dades bancàries.

Pagament fraccionat dels curso d'idiomes del CIM

Si et matricules d’un curs d’idiomes del CIM que supera l’import de 300 euros, pots fraccionar el pagament de l’import de la matrícula. La primera quota del 35% s’ha d’abonar amb TPV en el moment de formalitzar la matrícula, i la resta, en un màxim de quatre quotes mensuals, en funció de la data de matrícula, per domiciliació bancària.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 26,85 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 300 euros.