Beques, descomptes i formes de pagament

La UOC ofereix un seguit de descomptes pels cursos d’idiomes del Centre d’Idiomes Moderns. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l’apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d’un, hauràs de triar el més beneficiós.

Descomptes per col·lectius

En cas d’aplicar-te un d’aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d’acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l’Estat espanyol o per l’organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

    • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
  • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7’5%.  


Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l’Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.


Víctimes d’actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d’actes terroristes per l’organisme competent en l’Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.


Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l’organisme competent en l’Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Beques Agaur d'Idiomes per a estudiants de Grau

La UOC és centre proveïdor de la Generalitat per a oferir els cursos d’anglès, francès i alemany compresos en el programa PARLA3 de beques de l’AGAUR per a obtenir el nivell obligatori de tercera llengua (B2).

Hi ha tres modalitats d’ajuda. Busca la teva i matricula’t ja de l’idioma que vols.

Un cop finalitzat el curs, podràs sol·licitar l’Ajut a l’AGAUR, en les dates que constin en la convocatòria vigent.

A qui s’adreça?

Si has començat un grau per primera vegada a partir del 2014-15 i no tens el nivell B2 de llengua estrangera, pots cursar idiomes a la UOC i beneficia-te dels ajuts del programa PARLA3 de terceres llengües de la Generalitat de Catalunya.

Modalitats d’ajuts del PARLA3 i dates per sol·licitar-los en la convocatòria actual

Modalitat A: ajuts per un import màxim de 50 euros per a qui s’hagi presentat a les proves CLUC (nivell B2 de llengua anglesa) fetes entre l’1 de setembre de 2020 fins el 31 de juliol de 2021 i les hagi superades.

Termini de presentació de sol·licituds: estarà obert fins el dia 30 de setembre de 2021.

Modalitat B: ajuts per un import màxim de 350 euros per a qui s’hagi presentat a un curs de nivell A2, B1 intensiu, B1.1 i B1.2, o subnivells B2.1 i B2.2, necessaris per tal d’obtenir el nivell B2, entre l’1 de setembre de 2020 fins el 31 d’agost de 2021 i l’hagi superat.

Important!: Per a assolir tant el nivell B1 com el nivell B2 s’han d’haver superat els subnivells respectius.

Termini de presentació de sol·licituds: estarà obert fins el dia 30 de setembre de 2021.

Modalitat C: ajuts per un import màxim de 350 euros per a qui tingui concedida una beca equitat en tram 1 o una beca general i s’hagi presentat a un curs de nivell A2, B.1, B2.1 i B2.2 entre l’1 de setembre de 2020 fins el 31 d’agost de 2021.

Termini de presentació de sol·licituds: estarà obert fins el dia 31 d’agost de 2021.

Les sol·licituds d’ajuts s’han d’emplenar per via electrònica per mitjà de l’Oficina Virtual de Tràmits de la seu corporativa de la Generalitat de Catalunya.

Descomptes Comunitat UOC

  • Comunitat UOC: 7 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has fet a la UOC estudis d’Assignatures lliures, del Centre d’Idiomes Moderns, Seminaris de Desenvolupament Continu, cursos de formació a mida (UOC Corporate), o una especialització. Si esteu estudiant un grau o màster universitari però encara no us heu titulat també se us aplicarà el descompte de comunitat.

  • UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

  • UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si ets membre d’Alumni Premium.

Desistiment de Matrícula

El desistiment consisteix en l’anul·lació total de la matrícula amb dret a devolució de l’import total, sempre que se sol·liciti en els 14 dies naturals després de formalitzar-la.

La devolució de l’import de la matrícula està condicionada a la devolució dels recursos per a l’aprenentatge amb el precinte original i a la confirmació definitiva del pagament per part de l’estudiant. La direcció d’enviament és la següent:

Disnet – Ref. Renúncia de matrícula
Can Camps, 15
Pl. Can Roqueta 08202
Sabadell (Barcelona)

Un cop exercit en temps i forma el dret de desistiment, podeu sol·licitar l’activació de la matrícula de nou, des del Campus Virtual.

Conseqüències de l’exercici del dret de desistiment

Si exerceixes el teu dret de desistiment de la matrícula, la Universitat procedirà a la devolució en el termini màxim de catorze (14) dies naturals de tots els pagaments que hagis efectuat, a comptar des de la data en què facis la sol·licitud.

Per aquest motiu, és molt important que actualitzis les teves dades bancàries que hi ha informades al Campus Virtual per tal de procedir a l’esmentada devolució. Pots informar del teu compte bancari a l’apartat del Campus Virtual Expedient / Dades bancàries.

Pagament fraccionat dels cursos anuals d'idiomes del CIM

Si et matricules d’un curs anual d’idiomes del CIM, pots fraccionar el pagament de l’import de la matrícula. La primera quota del 35% s’ha d’abonar amb TPV en el moment de formalitzar la matrícula, i la resta, en un màxim de quatre quotes mensuals, en funció de la data de matrícula, per domiciliació bancària.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 25 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 300 euros.