Avís legal

1. Identificació del titular del domini
En compliment del deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, a continuació es publiquen les dades següents:

El titular d’aquest lloc web és UOC X – Xtended Studies, S.L., Societat Unipersonal, amb domicili a l’Avinguda del Tibidabo, 39-43 (08035 Barcelona),  amb el número de CIF B61719506.

Telèfon de contacte: 934 969 200.

Adreça electrònica de contacte: : x@uoc.edu.

 

2. Condicions d’ús del web

S’entén com a usuari la persona que accedeix a aquest lloc web i el fa servir.

L’usuari, pel sol fet de ser-ho, accepta aquestes condicions d’ús.

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús que pugui fer d’aquest web.

Aquesta responsabilitat s’estén al registre que sigui necessari per a accedir a determinats serveis o continguts. L’usuari és responsable d’aportar informació veraç i lícita en el procés de registre.

L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que UOC X – Xtended Studies ofereix per mitjà d’aquest web i, amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no fer-los servir per a:

  1. Provocar danys en els sistemes físics i lògics de UOC X – Xtended Studies, dels seus proveïdors o de terceres persones, i introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys esmentats.
  2. Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris i, si escau, fer-los servir, i modificar o manipular els seus missatges.

Queda prohibida la publicació en els nostres espais web de continguts que atemptin contra els principis enumerats a continuació, reservant-se el titular del domini l’exercici de totes les accions que siguin procedents en dret contra els responsables de publicar-los:

  1. La salvaguarda de l’ordre públic, la investigació penal, la seguretat pública i la defensa nacional;
  2. La protecció de la salut pública o de les persones físiques que tinguin la condició de consumidors o usuaris;
  3. El respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació per motius de raça, sexe, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social;
  4. La protecció de la joventut i de la infància;
  5. El respecte a l’autonomia de la voluntat de la persona afectada;
  6. El respecte a la propietat intel·lectual del que es publica;
  7. En general, el respecte a la legalitat vigent.

(1) es reserva el dret de retirar tots els comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, a judici seu, no siguin adequats per a ser publicats.

En tot cas, el titular del domini no és responsable de les opinions expressades pels usuaris per mitjà dels fòrums, xats o altres eines de participació que es puguin incorporar a aquest web.

 

3. Responsabilitat

El titular del domini no és responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar d’interferències o avaries telefòniques, desconnexions en el sistema electrònic, presència de virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol altre factor aliè al seu control.

Tampoc no és responsable dels continguts o sistemes de tercers connectats amb el seu domini.

 

4. Modificacions d’aquestes condicions i vigència

UOC X – Xtended Studies pot modificar aquestes condicions en qualsevol moment, sense avís previ, publicant les modificacions tal com surten aquí. Un cop modificades, aquestes condicions deixaran de ser vigents i seran substituïdes per les que les modifiquin.

 

5. Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre UOC X – Xtended Studies i l’usuari es regeix per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.