Amb l’arribada de la tardor, és el moment de fer un balanç del que ha estat la temporada turística d’estiu 2017 a Espanya.

Sorprenen positivament les xifres que s’observen a l’informe Estadística de movimientos turísticos en fronteras (FRONTUR). Agost 2017, de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). I és que, segons les dades provisionals, «Espanya rep a l’agost la visita de 10,4 milions de turistes internacionals, xifra que representa un 4% més que al mateix mes del 2016».

Arribada de turistes internacionals per mes. Variació anual

A això hi afegeix que «els vuit primers mesos del 2017 el nombre de turistes que visiten Espanya augmenta el 9,9% i supera la xifra de 57,3 milions».

Principals països emissors de la temporada turística d’estiu 2017 a Espanya

Pel que fa als principals països emissors que han portat turistes al nostre país, podem dir que es destaquen «el Regne Unit (amb més de 13,2 milions de turistes i un increment del 7,8% respecte als vuit primers mesos del 2016), França (amb prop de 8,4 milions de turistes i un increment de l’1,8%) i Alemanya (amb prop de 8,2 milions de turistes i un increment del 7,2%)».

També han crescut notablement els turistes procedents de Suïssa (34%), els països nòrdics (29,2%) i els Estats Units (23,4%).

Arribada de turistes internacionals segons país de residència

A quines comunitats autònomes viatgen els turistes?

Respecte a la destinació que els turistes trien dins del nostre país, cal dir que Catalunya ha estat la preferida a l’agost (amb el 24,6% del total i 2,6 milions de persones), seguida de prop per les Illes Balears (22,6%) i Andalusia (13,8%).

D’altra banda, «a la resta de comunitats el nombre de turistes s’incrementa el 8,4% a la Comunitat de Madrid, el 4,9% a Canàries i el 4,7% a la Comunitat Valenciana».

Arribada de turistes internacionals per CCSS de destinació

Allotjaments turístics extrahotelers

Volem destacar, igualment, el creixement de «les pernoctacions en allotjaments turístics extrahotelers», que han augmentat el 2,9% a l’agost respecte de l’any passat, segons un extracte d’un altre informe, també de l’INE, anomenat Encuestas de ocupación en alojamientos turísticos extrahoteleros.

Aquest tipus d’allotjaments engloba apartaments, càmpings, allotjaments de turisme rural i albergs, i va superar la xifra de 25,6 milions a l’agost, el 2,9% més que al mateix mes del 2016, una part importantíssima de la temporada turística d’estiu 2017 a Espanya.

En aquest punt, cal esmentar, també, que «les pernoctacions de residents augmenten el 3,9%, i les de no residents, l’1,9%», i que el temps mitjà d’estada és de 5,9 nits per viatger.

 

Font:

http://www.ine.es/daco/daco42/frontur/frontur0817.pdf

http://www.ine.es/daco/daco42/ocuptr/eoat0817.pdf