Segons un estudi realitzat per l’OCDE, l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament, els estudis universitaris garanteixen millors salaris. Si estàs pensant a estudiar per a accedir a la universitat, aquest pot ser un bon al·licient. Millorar professionalment o aconseguir millor estatus social són altres dels motius que motiven les persones que volen formar-se a la universitat. Fem una ullada a les dades de l’estudi realitzat als 35 països de l’OCDE i l’Anàlisi de retribucions a Espanya elaborada per Adecco.

Millors estudis, millors salaris als 35 països diferents

A escala internacional, els països on surt més rendible disposar d’estudis universitaris són Brasil, Xile, Hongria, Turquia i Estats Units. Quan parlem de rendibilitat, ens referim al fet que els treballadors que no disposen d’estudis superiors poden cobrar fins a un 65% menys que els que en disposen. Tot i que les dades no són iguals als 35 països on es va realitzar l’estudi, ja que depèn de molts factors, com pot ser el context socioeconòmic, és una realitat en tots els països analitzats. Com ho és també que cada cop hi ha més universitaris a tots els països de l’OCDE.

La crisi econòmica ha afectat en menor mesura les persones amb accés a la universitat, tal com ho demostren les dades de l’estudi: l’any 2008, els universitaris cobraven un 53% més que aquells que disposaven d’estudis menors, mentre que el 2012 aquest percentatge va ascendir fins al 55%. Per tant, els universitaris, tot i la crisi, han vist incrementats els seus sous.

De cara al futur, la millor inversió són els estudis universitaris

L’estudi posa de manifest no només el fet que disposar d’un nivell educatiu superior facilita la integració en el món laboral, sinó que també aporta conseqüències positives al llarg de la vida.

Per exemple, en casos de persones entre 55 i 64 anys amb estudis superiors, poden arribar a cobrar fins a un 76% més que les persones de la mateixa edat sense estudis universitaris. Per tant, els que es decideixen per l’accés a la universitat, gaudiran d’increments en el sou al llarg de la carrera professional.

Quin és el salari mitjà segons formació a Espanya

Segons l’Anàlisi de retribucions a Espanya que ha realitzat Adecco, la diferència mitjana de sou anual entre una persona sense estudis (8.500 euros) i una amb doctorat (26.000 euros) és de més de 17.500 euros.

Fixem-nos en els diferents sous mitjans anuals segons els estudis cursats a Espanya:

  • Estudis bàsics: 12.000 euros l’any.
  • Estudis de batxillerat: superen els 15.000 euros l’any.
  • Formació professional de grau mitjà: 14.100,6 euros l’any.
  • Formació de grau superior: 16.917,8 euros l’any.
  • Formació universitària: superen els 20.000 euros l’any.
  • Màster i doctorat: lleugerament superior a la formació universitària.

 

Per sectors, els salaris mitjans més elevats es troben al sector financer i asseguradores, seguits pels sectors de la informació i comunicacions. Els sectors menys remunerats són l’agrícola i el d’àrees artístiques i recreatives.

Finalment, si ens fixem en els càrrecs, els comandaments directius cobren de mitjana 30.000 euros més que els empleats.

Per què decidir-te per l’accés a la universitat?

Les dades exposades en aquest article posen de manifest que el reconeixement salarial és superior en les persones amb formació universitària, no només a Espanya, també a la majoria de països de l’OCDE. Les empreses volen disposar a la seva plantilla dels millors professionals de cada sector, els més ben formats i que coneixen les últimes tècniques i tecnologies més capdavanteres. Perquè són els responsables que permeten desenvolupar i incrementar el volum de negoci de les empreses.

Si encara no tens estudis universitaris, accedir-hi serà més fàcil i ràpid amb el Curs d’Accés a la Universitat per a més grans de 25 anys.