La visualització de dades i les infografies són algunes de les eines més útils en múltiples àmbits, des de l’estadística i la recerca científica fins al periodisme o la comunicació de marca. Gràcies a aquests recursos, podem analitzar i extreure significat de dades clau, adaptant-les al públic a qui ens adrecem. Hi ha moltes ocasions en què les paraules no poden transmetre prou bé patrons o tendències en conjunts de dades. Aquí és on un gràfic pot aportar molt. Gràfics, mapes, diagrames o infografies. Tot un món per descobrir al teu abast amb el MOOC d’Iniciació a la Infografia i la Visualització de Dades, ofert gratuïtament per la UOC per mitjà de la plataforma Miríada X.

 

Els fonaments de la comunicació visual

Abans d’endinsar-nos en la visualització de dades, aprendre els fonaments de la comunicació visual et permetrà utilitzar gràfics, mapes, diagrames o infografies per a transmetre millor les dades i fer més atractives les històries o informacions que hi ha darrere d’aquestes dades.

La percepció visual és la interpretació dels estímuls visuals externs relacionats amb el coneixement previ i l’estat emocional de l’individu. Dit d’una altra manera, és la capacitat d’interpretar la informació i l’entorn que arriba a l’ull. Per tant, no només hi ha involucrada la visió òptica de l’ull, sinó que també hi ha la interpretació que es fa del que es veu.

Dins de la percepció visual hi ha uns principis, que són:

  • El principi de l’equilibri: l’ull tendeix a establir un ordre en el que veu, és una exigència instintiva de la visió.
  • El principi de la simetria: és la línia imaginària, vertical o horitzontal, que divideix en dues parts iguals una composició visual.
  • El principi del tancament: integració en una sola imatge dels diferents elements que entren en la diagramació d’una pàgina, des de peus de fotos, il·lustracions, fins al text i els títols.
  • El principi de l’associació: tendència a unir i relacionar elements que s’assemblen o que se situen a prop.
  • El principi de la tensió: la tensió és la causant que diverses formes aïllades formin un bloc unitari.

Aquests principis regeixen tot element visual: infografies, pictogrames… D’altra banda, cada visualització de dades específica es regeix per unes normes pròpies.

 

Com ha de ser una infografia

La infografia o diagrama dinàmic ha de tenir aspecte de notícia, i ha de respondre a les preguntes de què, qui, quan, on, com i per què. Gràcies als elements visuals i textuals, ha de divulgar, aprofundir i millorar la informació i les dades que tracta. El principal repte que tenen les infografies és la inintel·ligibilitat. Per això en el MOOC d’Iniciació a la Infografia i la Visualització de Dades aprofundim en aspectes com els elements bàsics del disseny gràfic, l’exploració visual de dades, l’elecció de gràfiques, mapes, etc. i l’estructuració d’una història visual. En l’últim mòdul del MOOC, s’analitzen diferents casos de visualitzacions interactives i creatives.

 

Endinsant-nos en els gràfics estadístics

La visualització de dades és una representació gràfica o visual dissenyada amb l’objectiu de facilitar l’exploració d’unes dades. Una de les maneres d’expressar la interpretació d’aquestes dades són els gràfics estadístics, entre els quals tenim una infinitat de recursos visuals. La idea principal de la visualització de dades és la representació proporcional de nombres per mitjà de la variació de certes característiques dels objectes. Per exemple, en un gràfic de barres variem la llargada de les barres en proporció als nombres representats. També podem usar recursos com la posició dels objectes, l’àrea, etc. per a representar les dades.

Hi ha moltes possibilitats en la visualització de dades. Aprèn-les totes amb el MOOC d’Iniciació a la Infografia i la Visualització de Dades, ofert gratuïtament per la UOC mitjançant la plataforma Miríada X.