La UOC col·labora amb el Pla de qualificació en tecnologia mòbil (PQTM), projecte impulsat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), que qualificarà mil tècnics i tècniques en tecnologia mòbil fins a l’any 2020. El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), per mitjà del Centre d’Innovació i Formació Ocupacional (CIFO) de l’Hospitalet de Llobregat, ha adjudicat a la UOC un projecte de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit de les tecnologies mòbils.

 

Concretament, els programes adjudicats són els següents:

  •         Lot 1: desenvolupador d’Android (dues edicions)
  •         Lot 2: desenvolupador d’iOS (dues edicions)
  •         Lot 3: desenvolupador de web (HTML/CSS/JavaScript) (una edició)
  •         Lot 7: desenvolupador de Java (una edició)
  •         Lot 9: disseny d’usabilitat (una edició)

 

Els cursos tindran una càrrega lectiva de 300 hores i es duran a terme de setembre a desembre de manera intensiva. Aquest acord ha estat possible gràcies al treball coordinat entre els Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació, l’eLearn Center i UOC Corporate.

Els cursos són subvencionats. Entre totes les persones inscrites es faran diferents proves de selecció.

Tot i que la formació és en línia, es duran a terme tres sessions presencials: una de presentació i de prova de nivell, una altra d’arrencada (kick off) i desenvolupament, i una per a la defensa de projectes a final de curs.

 

Descobreix els cursos amb més detall

Desenvolupador d’Android

Presentació de les tècniques i les eines per a desenvolupar aplicacions mòbils (app) per a dispositius amb sistema operatiu Android. La formació abraça tot el procés de creació d’una aplicació: des de la configuració de l’entorn de treball fins a la distribució de l’aplicació en una botiga d’aplicacions.

Desenvolupador d’iOS

Presentació de les tècniques i les eines per a desenvolupar aplicacions mòbils (app) per a dispositius amb sistema operatiu iOS. La formació cobreix tot el procés de creació d’una aplicació: des de la configuració de l’entorn de treball fins a la distribució de l’aplicació en una botiga d’aplicacions.

Desenvolupador de web (HTML/CSS/JavaScript)

Presentació de les eines i les tècniques bàsiques per a desenvolupar aplicacions web per a tot tipus de dispositius. El curs inclou tota la creació i el desenvolupament d’una aplicació. La formació se centrarà fonamentalment en HTML, CSS i JavaScript.

Desenvolupador de Java

Presentació dels conceptes bàsics de la programació orientada a objectes i dels coneixements imprescindibles per a desenvolupar aplicacions amb llenguatges de programació orientats a objectes. En el curs s’aprèn a dissenyar/modelar programes i a implantar el disseny creat en Java.

Disseny d’usabilitat

Formació en l’avaluació de la usabilitat i dels sistemes interactius i les seves mesures i interfícies incloent-hi la planificació, els mètodes i l’anàlisi de resultats.