Mantenir processos de treball obsolets és poc rendible i contraproduent per a una empresa. La transformació digital és la manera en què les empreses s’adapten i competeixen amb altres en un entorn econòmic i tecnològic que canvia constantment. Així, doncs, la transformació digital és necessària perquè qualsevol empresa sobrevisqui en el futur més pròxim.

 

1.- Què és la transformació digital a l’empresa?

La transformació digital a l’empresa no significa tenir una botiga en línia o aplicar tècniques del màrqueting digital. La transformació digital és la integració de la tecnologia digital en tots els àmbits de l’empresa.

Això vol dir que la tecnologia digital s’ha de poder imposar en tots els processos dins de l’empresa per a millorar-ne l’eficiència i el valor que perceben els clients, i també per a descobrir noves maneres de generar ingressos.

La transformació digital requereix una revolució en el disseny dels productes (aplicant el pensament de disseny o design thinking) i en els processos i les estratègies de l’empresa. També implica analitzar totes les àrees, des del flux de treball fins a la interacció amb els clients, i replantejar-les, si cal.

 

2.- Per què és important la transformació digital dins de les organitzacions?

La transformació digital és important per a les empreses per diversos motius.

2.1 Augmenta els ingressos i els guanys

El principal benefici de la transformació digital a l’empresa és l’alta capacitat per a augmentar els ingressos. Aplicant les noves tecnologies, les empreses poden oferir promocions personalitzades als clients, millorar els productes basant-se en opinions reals o reduir els costos d’atenció al client, entre altres.

2.2 Ajuda a millorar les estratègies comercials

La transformació digital permet recollir dades en temps real que ajuden a millorar les estratègies comercials de les organitzacions. En conèixer i analitzar els seus clients, els poden oferir productes i serveis molt més personalitzats.

2.3 Millora l’experiència dels clients

Avui dia, els clients viuen una vida digital plena i esperen que les empreses sàpiguen satisfer les seves necessitats mitjançant les noves tecnologies. A més, la velocitat i la rapidesa de l’era digital permeten millorar els processos operatius i comercials per a donar una resposta més àmplia i més bona als clients.

2.4 Redueix els errors gràcies a l’automatització de processos

Els errors i els imprevistos es redueixen gràcies a la transformació digital, atès que permet aplicar un enfocament àgil a tots els processos, tant interns com externs.

2.5 Millora el conjunt d’habilitats dels treballadors

La qualitat de la feina dins de l’empresa augmenta i els treballadors adquireixen habilitats noves i més bones. Això permet tenir més agilitat i una comunicació més bona entre totes les àrees de l’empresa.

 

3.- Quines tecnologies són clau per a la transformació digital?

Conèixer quines tecnologies són clau per a la digitalització d’una organització ens pot ajudar a entendre quins canvis ha d’assumir l’empresa.

3.1 La informàtica en núvol (cloud computing): permet a les empreses tenir un accés àgil a les dades i al programari, i també a noves funcions i actualitzacions d’aquest.

3.2 L’aprenentatge automàtic (machine learning) i la intel·ligència artificial: es poden crear sistemes capaços d’aprendre automàticament i identificar patrons complexos entre milions de dades. D’aquesta manera, i gràcies a les dades proporcionades per les tecnologies, les empreses poden prendre decisions més bones en diferents àrees estratègiques, com ara en vendes, màrqueting o desenvolupament de productes.

3.3 L’internet de les coses (IdC): la influència d’una xarxa d’objectes connectats entre si mitjançant internet impacta directament sobre els models de negocis. A més, basant-nos en la informació que ofereix l’IdC en temps real, és possible detectar oportunitats per a crear nous serveis.

3.4 Realitat augmentada i realitat virtual: un dels avantatges d’utilitzar aquestes tecnologies en la transformació digital d’una empresa és que permet crear experiències totalment immersives en determinats productes i serveis per a posar el client en l’escenari d’ús. Velux, IKEA i Volvo són solament algunes de les empreses que ja les utilitzen.

 

Però no solament ens hem de centrar en les tecnologies en si, ja que la transformació digital és un procés que afecta totes les àrees de l’empresa. Aprèn aquests conceptes i altres relacionats amb la transformació digital a Transformació digital de l’empresa, un dels nostres programes de desenvolupament professional amb garantia de qualitat universitària.