A UOC Xtended Studies reconeixem que l’estudi d’idiomes, avui més que mai, és imprescindible, tenint en compte l’exigència del context mundial en què vivim i tots els avantatges que el domini d’idiomes ofereix en el món laboral.

 

Estudiar un idioma en la societat actual

La societat actual està marcada per un procés de globalització que ens afecta en tots els àmbits: econòmic, financer, polític, cultural, científic, tecnològic i també educatiu. La globalització fa que ens relacionem constantment amb societats diferents, i amb persones de races, creences i cultures i, per descomptat, idiomes també diferents. Els grans avenços tecnològics han retallat les distàncies i els costos en la comunicació entre persones.

Ara bé, en aquest context no podem oblidar que disposem de traduccions a l’instant de pàgines web, documents, etc., que les tecnologies d’avui dia posen al nostre abast. Amb tot, cal tenir en compte que si bé una traducció ens permet solucionar el significat d’una expressió, no ens permet comprendre, empatitzar ni comunicar amb qualitat ni integració.

 

Entendre enfront de comprendre

Malgrat que la línia que diferencia els conceptes d’entendre i comprendre és molt fina, no per això deixa de ser important.

  • Entendre: percebre amb claredat signes acústics o gràfics o ser capaç de reconèixer el sentit d’una cosa.
  • Comprendre: significa, a més, incorporar idees, vivències i emocions.

Comprendre va molt més enllà, ja que entendre no significa comprendre. Una traducció es queda en l’enteniment, mentre que estudiar un idioma facilita la comprensió.

La comunicació de qualitat és la que proporciona l’estudi d’un idioma, una comprensió veritable, que incorpora les vivències pròpies i dels altres, els sentiments, els valors o les creences. És per això que estudiar un idioma permet absorbir la cultura i la idiosincràsia d’un altre país, nació o col·lectiu humà que el parla.

 

Avantatges d’aprendre un idioma

Amés de tot el que hem esmentat fins ara, estudiar un idioma té nombrosos avantatges. T’ajudarà a millorar la carrera professional, però no solament això: veuràs el món d’una altra manera, gaudiràs millor dels viatges i podràs interactuar amb persones d’altres països.

En l’àmbit laboral, estudiar un idioma et farà més competitiu en la contractació, et facilitarà l’ascens i millorarà el teu posicionament dins l’empresa.