Per primera vegada en vuit anys, els graduats en formació professional que troben feina superen els que continuen la formació educativa. Així ho ressalta l’informe «Inserció laboral dels ensenyaments professionals 2017», elaborat per la Conselleria d’Ensenyament de la Generalitat i el Consell General de Cambres de Catalunya, publicat el passat 6 de febrer.

L’informe detalla que el 54,46% dels titulats el 2016 aconsegueixen treball passats nou mesos de la graduació, mentre que els que prefereixen continuar estudiant només representen el 51,19%, aquells que prefereixen combinar estudis i treball.

Les dades d’anys anteriors demostren una tendència que té l’inici l’any 2009: s’observa que any rere any els graduats en FP aconsegueixen entrar en el món laboral amb més facilitat que els que prefereixen continuar estudiant.

Segons Juan Mateo, secretari de Polítiques Educatives de la Generalitat, es valora molt positivament el sistema educatiu de la formació professional, fent incís en les dades positives d’inserció laboral que representen els estudiants de FP i afegint que «sense una formació de qualitat no hi ha treball de qualitat».

Relacionat amb la tipologia d’estudiant d’FP, s’observa que el perfil jove (fins als 19 anys) prefereix continuar els estudis (79,23%) que iniciar-se en el món laboral (29,62%), mentre que el perfil dels estudiants d’FP més grans de 30 anys, en canvi, presenta una inserció laboral del 80,69% i una minoria prefereix seguir amb els seus estudis (17,17%).

L’informe també detalla dades sobre l’atur juvenil, que a Catalunya representa el 32%, però en el context de l’FP només té efecte sobre el 10,62% dels graduats superiors i un 10,62% en els graduats en formació de grau mitjà.

Segons les dades de 2017, 84.530 estudiants van fer pràctiques formatives en empreses, i el 93% dels alumnes reconeixen que acceptarien un lloc de treball a la mateixa empresa on les han realitzat i el 98% de les empreses tornaria a confiar en els serveis que ofereixen els estudiants d’FP a les seves empreses.

Descobreix més sobre la Formació Professional Jesuïtes Educació en col·laboració amb la UOC.

Font: «Inserció laboral dels ensenyaments professionals 2017»