Què és un MOOC? Encara que sembli el nom d’un festival de música electrònica, MOOC és l’acrònim anglès de massive open online course; en castellà, CEMA, curso en línea masivo y abierto.

Un MOOC és un curs en línia adreçat a un públic divers i ampli. Es regeix pel principi de l’ensenyament obert i massiu o, el que és el mateix, són cursos flexibles dissenyats per a satisfer les necessitats dels estudiants.

 

Què és un MOOC i quines característiques té

Com hem dit, un MOOC és un curs en línia, obert i massiu centrat en l’estudiant. Les seves característiques són les següents:

  • És accessible a qualsevol estudiant des de qualsevol punt del planeta amb connexió a internet.
  • L’accés és lliure, gratuït i obert, sense prova de coneixements previs i sense la condició de pertànyer a la institució que l’ofereix.
  • L’accés a les avaluacions, les tutories o els certificats de vegades pot comportar algun cost per a l’alumne.
  • Potencia la interacció entre els estudiants, i entre els estudiants i els professors.
  • Afavoreix el protagonisme dels alumnes i fa èmfasi en el procés d’aprenentatge, més que en l’avaluació i l’acreditació.
  • Avalua el coneixement adquirit per l’alumne mitjançant un conjunt de proves.
  • Els continguts que s’hi imparteixen han de ser reutilitzables, és a dir, han de tenir una llicència oberta.

 

Els punts forts del MOOC

El MOOC és una forma d’ensenyament contraposada als sistemes d’ensenyament rígids. En els massive open online courses el professor és un guia dels coneixements, una orientació, un facilitador de recursos i un avaluador. És una adaptació de l’ensenyament a les noves característiques de la societat a la xarxa. A més, els cursos en línia oberts i massius potencien la cooperació entre els docents i els participats i promouen el paper actiu dels alumnes.

 

Si tens ganes d’apuntar-te a un MOOC, no et perdis la nostra oferta de MOOCs a UOC X.