El mercat laboral espanyol, sobretot en època d’incertesa, no para d’evolucionar, i cada vegada són més les ofertes de feina que busquen candidats que tinguin diversos idiomes al currículum. L’any passat, una de cada tres vacants d’ocupació va exigir, com a mínim, tenir coneixements d’una segona llengua.

Un informe publicat per Infoempleo i Adecco demostra que els idiomes han esdevingut un requisit clau a l’hora de trobar feina a l’Estat espanyol. A continuació, analitzem els resultats d’aquest estudi per descobrir quines són les llengües més sol·licitades per les empreses espanyoles i quins són els sectors professionals que valoren més el domini de llengües estrangeres.

 

Per què és tan important tenir idiomes al currículum?

El 85 % de les companyies espanyoles ven els seus productes i serveis a altres països. Aquesta internacionalització de les empreses, juntament amb l’entrada de companyies estrangeres a l’Estat espanyol, ha convertit la demanda d’idiomes en un valor determinant per accedir al lloc de treball desitjat.

L’any passat, un 33 % de les ofertes d’ocupació del mercat espanyol va exigir el domini de, com a mínim, una segona llengua. Però la demanda d’idiomes va resultar encara més decisiva a l’hora d’accedir a les categories professionals de més nivell.

 

Les ofertes de feina que van demanar idiomes van ser les següents:

 • El 52 % de les vacants destinades a llocs de direcció.
 • El 46 % de les ofertes de llocs intermedis.
 • El 35 % de les vacants que busquen perfils tècnics.
 • El 16,5 % de les ofertes adreçades a empleats.

Així, doncs, has de tenir en compte que com més alta sigui la responsabilitat del lloc de treball a què vols accedir, més gran serà l’exigència d’idiomes.

 

Quines són les llengües més demanades per les empreses espanyoles?

Les dades de l’informe d’Infoempleo i Adecco assenyalen que les tres llengües més parlades a Europa, després del rus, són les tres més demanades per les empreses espanyoles: l’anglès, el francès i l’alemany. La UOC ofereix cursos d’idiomes online perquè aprenguis les tres llengües estrangeres més demanades sense necessitat d’horaris ni classes magistrals.

 1. Anglès. L’idioma que domina l’àmbit dels negocis, i una de les llengües més parlades al món, es manté com a requisit en el 92,7 % de les vacants d’ocupació de l’Estat espanyol. Així, doncs, aprendre anglès continua essent fonamental si vols accedir a un lloc de treball. Estudiar anglès per a preparar el teu futur sempre és una bona opció.
 2. Francès. El francès es manté en segon lloc a la llista d’idiomes més demanats a les ofertes de feina. A més, presenta l’augment més alt respecte a l’any anterior: del 6,85 % a l’11,1 %. Fer un curs de francès online és cada vegada més important, perquè França s’ha convertit en un dels principals socis econòmics de l’Estat espanyol. Els sectors que demanen més aquesta llengua són l’hostaleria, la salut, el comerç i les vendes.
 3. Alemany. L’alemany va ser un requisit en el 6 % dels casos. No obstant això, supera el francès en comunitats com les Balears o les Canàries, que tenen una activitat turística molt important. Aprendre alemany augmentarà especialment el valor del teu currículum si vols treballar en els sectors de l’hostaleria, el comerç, el màrqueting i algunes enginyeries.

 

Quins són els departaments, els sectors i les titulacions que demanen idiomes per treballar?

La demanda d’idiomes també té una relació directa amb l’activitat que duran a terme els empleats. És un requisit especialment rellevant en els llocs que impliquen més contacte amb clients, proveïdors i interlocutors d’origen estranger. El rànquing dels departaments que exigeixen llengües estrangeres als seus futurs empleats està encapçalat per les àrees següents:

 1. Màrqueting, comunicació i continguts: el 44,5 % de les ofertes per treballar en aquests departaments va exigir idiomes.
 2. Administració d’empreses: el 40,5 % de les vacants d’aquest sector va buscar perfils internacionals.
 3. Comerç i vendes: en aquests departaments es va demanar idiomes per treballar en el 39,4 % de les ofertes.
 4. Enginyeria i producció: el 37,7 % dels llocs de treball en aquest àmbit va exigir coneixements de llengües estrangeres.
 5. Compres, logístiques i transport: les ofertes d’ocupació que van demanar idiomes com a requisit en aquests departaments van significar el 36,2 % del total.

En tots aquests departaments va destacar el protagonisme de l’anglès per sobre de la resta d’idiomes: la majoria dels llocs de treball va exigir un nivell d’anglès alt i una capacitat de comunicació fluida en aquest idioma. Les àrees en què el francès va tenir un pes més gran van ser l’atenció a client, els departaments comercials, les compres i la logística. Per la seva banda, l’alemany va ser un requisit sobretot per a llocs d’atenció al client.

Els sectors professionals que exigeixen més idiomes als empleats

A més de les característiques del lloc i el departament en què s’inscriu, l’exigència d’idiomes per treballar també depèn del sector professional de les empreses. Durant la temporada passada, els sectors que van buscar més empleats amb idiomes al currículum van ser els següents:

 1. El sector d’agències de viatges i duanes va exigir coneixements d’altres llengües en el 47,8 % de les vacants.
 2. El sector de la recerca va ampliar l’oferta de llocs de treball per a empleats amb idiomes fins a un 46,81 % l’any passat.
 3. En el sector de l’enginyeria, les vacants vinculades a les llengües estrangeres van créixer fins al 42 %.
 4. Les agències de comunicació van augmentar la demanda de candidats amb idiomes al currículum en el 38,3 % de les vacants.
 5. El sector d’internet va exigir idiomes per treballar en el 34,6 % de les ofertes.

Si tenim en compte les carreres universitàries, els idiomes per treballar són fonamentals en les titulacions que s’hi vinculen més estretament, com és el cas de les filologies, Traducció i Interpretació i Hostaleria i Turisme. No obstant això, és en les titulacions tècniques on els idiomes han adquirit una importància més gran: ocupen onze dels quinze llocs del rànquing de titulacions amb més ofertes d’ocupació que exigeixen idiomes.

Reforça els coneixements d’idiomes per trobar feina

Com demostren les dades de l’informe elaborat per Infoempleo i Adecco, fer constar idiomes al currículum s’ha convertit en un dels valors més importants per trobar feina a l’Estat espanyol.

Si necessites reforçar els teus coneixements d’anglès, francès o alemany, la UOC t’ofereix la possibilitat d’estudiar idiomes completament a distància gràcies als cursos d’idiomes online. Amb la innovadora metodologia de la UOC podràs aprendre els idiomes més importants per al futur al teu ritme i des d’on vulguis. Un curs d’anglès online, aprendre francès online o aprendre alemán online t’obrirà les portes laborals que necessites.

 

* Per consultar totes les dades sobre oferta i demanda d’ocupació a l’Estat espanyol, et pots baixar el darrer informe d’Infoempleo i Adecco en format PDF.