Podem dir, a grans trets, què és un Moodle: és un sistema d’administració de l’aprenentatge en línia que ofereix la possibilitat d’impartir una formació oberta, sigui on sigui i quan sigui.

Es tracta d’un programari que s’ha dissenyat per a crear cursos en línia i entorns d’aprenentatge virtuals. Aquestes formacions acostumen a tenir una gran qualitat per les múltiples possibilitats que ofereix un Moodle quant a eines i connectors (plugings).

Són una manera eficaç d’introduir les TIC en l’ensenyament i facilitar la formació, i també d’acostar-la a una comunitat més àmplia d’alumnes que, per motius personals o laborals, no es poden desplaçar i no poden complir un horari tancat.

 

Què és un Moodle?

Un Moodle no és solament un programari dissenyat per a crear cursos en línia que permeten impartir formacions de qualitat. El Moodle, a més, es basa en la pedagogia social constructivista, que atorga una gran importància a la comunicació en el coneixement. El seu objectiu no és tan sols un aprenentatge en si mateix, sinó que també cerca que l’experiència sigui enriquidora.

 

Beneficis del Moodle per a la comunitat educativa

Un dels grans avantatges d’aquest tipus de sistemes és que treballa amb codi obert (open access), per la qual cosa, a més de no tenir cap cost de llicències, ofereix una àmplia capacitat de personalització. D’aquesta manera, cada formació creada amb aquest programari pot ser completament diferent de les altres, i el Moodle es converteix en un sistema actiu i en una evolució constant.

Si ho mirem des del punt de vista dels educadors, hi trobem molts altres avantatges, com ara:

 1. Creació de cursos i entorns virtuals amb una gran diversitat de mètodes per a l’avaluació.
 2. Sistema que permet l’escalabilitat en termes d’alumnes.
 3. Gran capacitat de personalització.
 4. Facilitat de gestió.
 5. Gran flexibilitat geogràfica.
 6. Sistema en evolució constant.

A l’altre extrem, des del punt de vista dels alumnes, hi trobem aquests altres avantatges:

 1. Gran oferta de formació.
 2. Accessibilitat des de qualsevol navegador web i qualsevol sistema operatiu.
 3. Flexibilitat geogràfica i d’horaris.
 4. Comoditat per a formar-se des de qualsevol lloc.
 5. Sistema intuïtiu i fàcil d’utilitzar.