Programes de desenvolupament continu

Direcció i Desenvolupament de Llocs Web com a Eina de Màrqueting

Comunicació i màrqueting

Els llocs web poden ser un canal de vendes excel·lent, un mitjà per a aconseguir clients i fidelitzar-los o bé un punt de trobada per als nostres consumidors.

No obstant això, per a aconseguir qualsevol dels objectius de màrqueting, el lloc web ha de recolzar sobre un desenvolupament web eficient, amb un disseny centrat en l’usuari i ideat, desenvolupat i implantat a partir d’un enfocament professional i d’un coneixement sòlid de l’empresa, del màrqueting, del desenvolupament i del marc que significa internet.

Durada:
8.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Diploma de programa superior de UOC Xtended Studies de Direcció i Desenvolupament de Llocs Web com a Eina de Màrqueting

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

E-marketing i e-commerce

Aquesta assignatura constitueix una primera introducció a la revolució digital i la seva influència sobre el màrqueting.

Analitza com la xarxa facilita a una empresa la gestió i la creació de publicitat al marge d’agències o suports; així mateix, estudia la democratització de la publicitat al web 2.0.

Paral·lelament detalla les diferències entre el màrqueting tradicional i el màrqueting en línia, i indica com es pot adaptar el pla de màrqueting a internet, dur a terme accions mitjançant el correu electrònic (màrqueting de permís) i utilitzar el màrqueting viral i la ludopublicitat (jocs publicitaris ).

Permet conèixer també com es pot implantar una plataforma de comerç electrònic, les plataformes de codi obert i les eines per a fidelitzar i implicar els clients en una botiga en línia, abordant el concepte del CRM.

 

El web com a eina de màrqueting

Contextualitza el concepte d’empresa i la idea que hi ha d’internet, i també la seva operativa, per a entendre el plantejament, el disseny, el desenvolupament i la implantació d’un lloc web com a eina de màrqueting.

Analitza la relació entre empresa i internet, amb els protocols i els serveis que donen suport al lloc web, per a començar la conceptualització del disseny centrat en l’usuari, la usabilitat i la persuasió aplicada al lloc web, i aprofundir, a continuació, en el procés de planificació, disseny i gestió del lloc web d’acord amb l’objectiu que es persegueix.

Posteriorment detalla què són els CMS o gestors de continguts de codi obert i com fan possible la creació i implantació d’un lloc corporatiu o comerç electrònic entre altres possibilitats.

Examina tres enfocaments diferents per a construir el web mòbil: disseny web responsiu, Dynamic Serving i lloc web mòbil paral·lel.

Tot seguit, introdueix el web semàntic i els llenguatges més avançats en la creació de pàgines web, com HTML5, CSS3 i HTML semàntic, com també l’elaboració d’un pla de mitjans socials.

 

Programa del curs de Direcció i Desenvolupament de Llocs Web com a Eina de Màrqueting

 • Màrqueting a internet
 • Comunicació persuasiva al web 2.0
 • Promoció. Atraure els internautes
 • Comerç electrònic
 • Context en la direcció i el desenvolupament de llocs web com a eina de màrqueting
 • UX, interfícies, usabilitat i eines
 • Desenvolupament web en CMS
 • Web avançat i web social

 

Calendari

Assignatura Hores lectives Duració (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 180h. 8,5 m. 6,0 c.
Taller virtual 0,5 m.
E-marketing i e-commerce 90h. 4,0 m. 3,0 c.
El web com a eina de màrqueting 90h. 4,0 m. 3,0 c.

Requisits d’accés per al Direcció i Desenvolupament de Llocs Web com a Eina de Màrqueting

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement de crèdits de lliure elecció als estudiants que es matriculin en una titulació homologada (LRU) de la UOC.
 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Titulació UOC X

 • Diploma de programa superior de UOC Xtended Studies de Direcció i Desenvolupament de Llocs Web com a Eina de Màrqueting i Mobile Marketing

 

Titulació UOC

 • Diploma d’extensió universitària de la UOC de Direcció i Desenvolupament de Llocs Web com a Eina de Màrqueting
 • Diploma d’extensió universitària de la UOC de Mobile Marketing

 

Certificats UOC Xtended Studies

 • Certificat de UOC Xtended Studies d’E-marketing i E-commerce
 • Certificat de UOC Xtended Studies d’El Web com a Eina de Màrqueting
 • Certificat de UOC Xtended Studies de Màrqueting Mòbil

Perfil professional

El curs de Direcció i Desenvolupament de Llocs Web com a Eina de Màrqueting capacita per a exercir funcions de responsabilitat en les àrees del màrqueting i la comunicació, amb una especialització d’entorns digitals, i també per a fer funcions de responsable de lloc web.

Així, doncs, la persona titulada serà capaç de dissenyar, planificar, gestionar i desenvolupar el lloc web com una eina de màrqueting, abordant el web semàntic i social.

Competències

 • Planificar un projecte de màrqueting electrònic per a una empresa: els objectius, les eines que es faran servir i la seva implantació.
 • Aplicar les eines que proporciona l’entorn web 2.0 en el desenvolupament d’estratègies de màrqueting i comunicació persuasiva al web col·laboratiu.
 • Triar bé les eines de comunicació i promoció en línia més adequades per a cada situació.
 • Comprendre i valorar els aspectes clau en el disseny i l’execució d’una botiga en línia per a desenvolupar-los posteriorment, des de la captació d’usuaris fins a la venda i la fidelització posterior.
 • Saber dirigir i elaborar un pla de desenvolupament del lloc web des de la perspectiva global d’internet, de l’empresa i del mercat multimèdia utilitzant eines conceptuals
 • Saber aplicar la usabilitat, el disseny interactiu i el disseny centrat en l’usuari, a més de saber limitar el projecte web a la direcció del màrqueting en línia.
 • Reconèixer i aplicar les propietats i característiques de les tecnologies de sistema de gestió de continguts (CMS, per les seves sigles en anglès) tant per a un projecte web corporatiu com per a la creació d’una botiga en línia, i saber crear un projecte web en local amb el CMS Joomla, sense necessitat de tenir coneixements de disseny o programació.
 • Implantar els codis de rastreig de les eines principals d’analítica web.
 • Saber crear una capa semàntica per a un lloc web, conèixer l’estructura d’un document HTML i CSS i determinar els conceptes bàsics sobre el web social i la seva aplicació a un entorn empresarial.

Assegurança gratuïta de cobertura de pagament

Veure condicions
 
Garantia de Desocupació involuntària per a empleats per compte d’altres que garanteix el pagament de les quotes si es trobés aturat durant la docència.
 

Garantia d’Incapacitat Temporal per a funcionaris públics i autònoms que garanteix el pagament de les quotes si sofrissin un accident o malaltia durant la docència.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?
Pref.Ex.: + 34