Cursos professionalitzadors

Curs de Planificació i Gestió de Campanyes Publicitàries

Comunicació i màrqueting

En els últims anys el sector de la publicitat ha viscut una autèntica revolució amb la incorporació dels mitjans digitals, un entorn en què el públic adquireix protagonisme perquè deixa el seu paper de receptor passiu. Les innovacions tecnològiques han evitat els alts costos d’entrada i moltes pimes es troben en situació de poder gestionar les seves pròpies campanyes de publicitat. Per poder optimitzar les accions de publicitat, els professionals de les empreses necessiten conèixer les eines de comunicació per poder desenvolupar una planificació de campanyes publicitàries, mitjançant una formació teòrica i pràctica que incideixi en el disseny i la gestió publicitària tant a escala local com nacional.

Durada:
3.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Certificat de UOC Xtended Studies en Planificació i Gestió de Campanyes Publicitàries

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Planificació i gestió de campanyes publicitàries

L’assignatura consolida els coneixements adquirits en el bloc anterior per abordar, d’una manera eminentment pràctica, el procés de planificació de mitjans. Mostra com mitjançant la resposta a les preguntes bàsiques de la planificació de campanyes publicitàries en els mitjans (quins mitjans utilitzar?, Com? Quan? On? o quant invertir?) es pot establir una estratègia de mitjans que resulti òptima per a complir els objectius marcats en la campanya publicitària. Enfoca, a més, processos clàssics d’establiment de pressupostos, així com del procés de negociació, gestió i seguiment de les campanyes de mitjans i facilita l’assimilació dels models que s’apliquen per valorar l’eficàcia de la publicitat.

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 60h. 3,5 m. 2,0 c.
Taller virtual 0,5 m.
Planificació i gestió de campanyes publicitàries 60h. 3,0 m. 2,0 c.

 

Programa del curs de Planificació i Gestió de Campanyes Publicitàries

L’estratègia de mitjans

 • L’estratègia de mitjans
 • Selecció de mitjans
 • Estacionalitat de les campanyes
 • Les peces de comunicació i la seva ubicació
 • Distribució geogràfica
 • Pressupost
 • Planificació tàctica

 

Negociació, gestió i seguiment de campanyes

 • La negociació
 • Planificació de la campanya
 • Gestió i seguiment de les campanyes
 • L’eficàcia publicitària

Requisits d’accés per al Curs de Planificació i Gestió de Campanyes Publicitàries

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement de crèdits de lliure elecció als estudiants que es matriculin en una titulació homologada (LRU) de la UOC.
 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies de Planificació i Gestió de Campanyes Publicitàries

Competències del curs de Planificació i Gestió de Campanyes Publicitàries

 • Fer una planificació de campanyes publicitàries, seleccionant els mitjans i els suports més adequats per a una campanya de publicitat
 • Calcular i controlar la inversió d’una campanya publicitària i distribuir-la geogràficament i en el temps, utilitzant els formats creatius més adequats d’acord amb els mitjans i els objectius, i establint pressupostos per mitjans.
 • Controlar les etapes del procés de negociació amb els mitjans i la gestió publicitària de les campanyes.
 • Comprendre i aplicar els principals paràmetres de mesurament de les campanyes i saber valorar l’eficàcia d’aquestes.

Objectius del curs de Planificació i Gestió de Campanyes Publicitàries

 • Conèixer l’actualitat i la diversitat dels mitjans publicitaris principals.
 • Desenvolupar, interpretar, gestionar i valorar un pla de mitjans.
 • Valorar l’efectivitat d’una campanya de publicitat, determinant si s’han aconseguit els objectius fixats, i tenir les eines per a negociar amb els diferents agents involucrats en el procés.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

Assegurança gratuïta de cobertura de pagament

Veure condicions
 
Garantia de Desocupació involuntària per a empleats per compte d’altres que garanteix el pagament de les quotes si es trobés aturat durant la docència.
 

Garantia d’Incapacitat Temporal per a funcionaris públics i autònoms que garanteix el pagament de les quotes si sofrissin un accident o malaltia durant la docència.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?
Pref.Ex.: + 34

RESPONSABLE: UOC X – Xtended Studies S.L., sociedad unipersonal (d’ara en endavant, “UOC X”).
FINALITAT: Gestionar l’enviament d’informació sobre l’oferta formativa de UOC X en l’àmbit formatiu seleccionat, i conèixer la teva opinió sobre la informació que t’hem facilitat.
Així mateix, gestionar l’enviament d’informació acadèmica i institucional relacionada amb els actes que es duen a terme des de UOC X com a institució, celebracions i reconeixements celebrats per aquesta, mitjançant l’elaboració de perfils tant per part de UOC X com de tercers, i l’enviament d’enquestes relacionades amb la recerca i la innovació, entre d’altres.
LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
DESTINATARIS: UOC X i empreses del Grup UOC. També es poden produir transferències internacionals.
DRETS: Pot exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i demés drets legalment establerts adreçant-se a l’adreça de correu uocx_pd@uoc.edu.

Més informació