Programes de desenvolupament continu

Curs en Logística i Compres

Operacions i logística

El curs de Logística se centra en els processos productius i logístics, un eix fonamental de moltes empreses. Dotar de racionalitat i eficàcia aquests processos és clau en un entorn competitiu i cada vegada més exigent. El responsable de logística o compres ha d’estar preparat per a gestionar activitats molt diverses, com l’aprovisionament, l’emmagatzematge de matèries primeres o productes finals, la preparació de comandes, la distribució i la participació en compres i negociacions; a més, ha de tenir una àmplia visió de l’empresa.

Durada:
10.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Diploma d’extensió universitària de la UOC de Logística i Compres

Què aprendràs?

Contingut
Plà d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Introducció a l’organització d’empreses

L’assignatura se centra en l’empresa, els seus objectius, classificacions i organització, en un marc teòric. Analitza els processos logístics en l’àmbit del magatzem, la distribució i la producció. A més, ofereix una introducció al màrqueting i les finances, i acaba amb una visió general de les tendències i els processos en la gestió dels recursos humans.

 

Logística integral

La logística té un paper cada vegada més important en l’empresa actual. Aquest fet es justifica per la quantitat de recursos que es dediquen a investigar i racionalitzar noves tècniques amb vista a la gestió correcta dels magatzems i les mercaderies. Per això, l’assignatura comença amb un repàs dels antecedents històrics, analitzant els diversos sistemes, els àmbits d’actuació i les funcions elementals que abasta aquesta disciplina. Aprofundeix en els requisits que ha de complir un magatzem, quines són les característiques que afavoreixen l’optimització dels recursos que hi ha dins d’un magatzem (gestió i organització d’aquests recursos, emplaçaments, codificacions, preparació de comandes, etc.) i quina és la millor manera de dur a terme una gestió d’estocs correcta (models, control d’existències, inventaris, etc.). Tot procés de vendes requereix un procés de distribució i de transport. Per tant, l’assignatura també s’ocupa de la gestió del transport i de les possibles rutes de distribució, aprofitant totes les possibilitats tecnològiques actuals.

 

Gestió de les compres

L’assignatura centra el desenvolupament en dos punts fonamentals:

L’organització de les compres, en què es fa l’estudi del procés de recerca, selecció i contractació dels proveïdors més adequats per a arribar a acords de compravenda.

Els processos de negociació comercial en les operacions de compravenda: és molt important una bona gestió i negociació amb criteris d’economia i eficàcia global, ja que la competitivitat de les empreses ha anat augmentant en els últims anys. En aquest apartat s’indiquen els passos que cal seguir en cadascuna de les fases de la negociació i els comportaments més adequats en cada situació.

A més, l’assignatura permet una primera aproximació a les particularitats del comerç internacional: maneres de penetrar en el mercat internacional, el transport de mercaderies, duanes, etc.

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 240h. 10,5 m. 8,0 c.
Taller virtual 0,5 m.
Introducció a l’organització d’empreses 105h. 4,0 m. 3,5 c.
Logística integral 90h. 4,0 m. 3,0 c.
Gestió de les compres 45h. 2,0 m. 1,5 c.

 

Programa del curs de Logística

Introducció a l’organització d’empreses

Logística integral

La logística del magatzem

Distribució en els punts de venda

Organització de les compres

Procés de negociació comercial en les operacions de compravenda

Introducció al comerç internacional

Requisits d’accés per al Curs en Logística i Compres

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran dos acreditacions diferents:

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement de crèdits de lliure elecció als estudiants que es matriculin en una titulació homologada (LRU) de la UOC.
 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Titulació UOC

Diploma d’extensió universitària de la UOC de Logística i Compres

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies d’Introducció a l’Organització d’Empreses

Certificat de UOC Xtended Studies de Logística Integral

Certificat de UOC Xtended Studies de Gestió de Compres

Perfil professional

El curs de Logística capacita el titulat per a exercir de responsable en les àrees de logística i compres d’una empresa. Així, doncs, el titulat podrà ser responsable del control de la planificació i l’organització dels processos de compres, logística i vendes, de manera que afavoreixi l’optimització de la cadena logística des de la fàbrica o el departament comercial fins al consumidor final, sense perjudicar la qualitat del servei que s’ofereix.

 

Competències del curs de Logística

 • Disposar d’una visió global de l’empresa com a unitat econòmica de producció, i també dels possibles tipus d’organització i processos de gestió empresarial.
 • Comprendre globalment la funció logística dins el marc empresarial i valorar els diferents sistemes que pot adoptar considerant el seu impacte en la productivitat, la qualitat i el medi ambient.
 • Comprendre i valorar la importància d’aplicar el procés de màrqueting i d’investigació de mercat en l’empresa per a donar suport en la presa de decisions i implantar les estratègies i les tàctiques de manera competitiva al mercat.
 • Comprendre i analitzar a nivell bàsic la comptabilitat de l’empresa: el seu funcionament i el Pla general comptable.
 • Comprendre els aspectes jurídics i laborares inherents a la contractació laboral i valorar-ne la incidència en les polítiques que l’empresa aplica en matèria de recursos humans.
 • Valorar la importància de la formació dels treballadors i identificar elements clau per al seu desenvolupament.
 • Comprendre els processos de negociació i participar-hi com a negociador.
 • Col·laborar en l’optimització de la cadena logística definint les fases i les operacions que s’han de dur a terme d’acord amb els nivells de servei i qualitat establerts per l’organització.
 • Organitzar el magatzem d’acord amb els criteris i els nivells d’activitat previstos i alhora elaborar el pla d’aprovisionament i fer-ne el seguiment i el control.
 • Calcular i aplicar indicadors i estàndards de temps per a la millora de la qualitat en el magatzem i en l’optimització del temps i dels recursos humans i tècnics.
 • Analitzar en cadascuna de les fases i les operacions de la cadena logística els procediments que s’han d’aplicar pel que fa a la prevenció de riscos laborals i la protecció de la seguretat i la salut.
 • Planificar i gestionar les operacions del tràfic i l’explotació en les empreses que fan transport de mercaderies tenint en compte les característiques tècniques i les normatives aplicables que es requereixen.
 • Identificar i seleccionar els proveïdors idonis i negociar-hi, amb les tècniques més adequades, les condicions més avantatjoses en les operacions de compra aplicant les normes, els usos mercantils i la legislació fiscal vigent.
 • Controlar el compliment de les condicions pactades amb els proveïdors i verificar que les mercaderies s’ajusten a les comandes que s’han fet.
 • Elaborar i organitzar, en l’operació de compres, el pla d’acció d’acord amb els objectius de l’organització.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

Assegurança gratuïta de cobertura de pagament

 
Garantia de Desocupació involuntària per a empleats per compte d’altres que garanteix el pagament de les quotes si es trobés aturat durant la docència.
 

Garantia d’Incapacitat Temporal per a funcionaris públics i autònoms que garanteix el pagament de les quotes si sofrissin un accident o malaltia durant la docència.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?
Utilitzem galetes pròpies i de tercers. L’anàlisi de les dades que recopilem ens permet millorar el web i oferir una informació i uns serveis més personalitzats. Si continues navegant, considerem que n’acceptes l’ús. Per a més informació, consulta la política de galetes.