Cursos professionalitzadors

Curs en Higiene d’Aliments i Tècniques Culinàries

Salut

És sabuda de tothom la importància d’una nutrició equilibrada per a tenir un bon estat de salut, i la repercussió que té en les malalties cròniques. En un futur pròxim, la nutrició i la dietoteràpia seran elements clau per a garantir una bona qualitat de vida. Per a treballar en el sector són necessaris els coneixements i les habilitats culinàries per a preservar els nutrients, i saber analitzar la biodisponibilitat i l’energia del plat mitjançant una formació teòrica i, sobretot, pràctica que situï el professional en el centre d’un pla d’alimentació.

Durada:
3.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Certificat de  UOC Xtended Studies en Higiene d'Aliments i Tècniques Culinàries

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Higiene d’aliments i tècniques culinàries

L’alimentació comença a la cuina. Dins del concepte pràctic de dietètica i elaboració de menús, l’assignatura tracta de les diferents tècniques culinàries, de com aquestes influeixen en els nutrients i de quines són més apropiades segons la malaltia i la situació del pacient. A més, permet adquirir els conceptes necessaris per a l’obtenció del certificat de manipulació d’aliments.

En acabar, el participant podrà:

 • Valorar nutricionalment les diferents tècniques culinàries.
 • Conèixer la normativa aplicable en matèria de manipulació d’aliments.
 • Conèixer les diferents tendències alimentàries i la implicació nutricional que tenen

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 60h. 3,5 m. 2,0 c.
Taller virtual 0,5 m.
Higiene d’aliments i tècniques culinàries 60h. 3,0 m. 2,0 c.

 

Programa del curs d’Higiene d’Aliments i Tècniques Culinàries

Higiene i manipulació d’aliments

 • Higiene alimentària
 • Conservació dels aliments
 • Additius i substàncies tòxiques
 • Toxiinfeccions alimentàries
 • Manipulació d’aliments
 • Importància de la lectura de les etiquetes en els productes envasats

La conservació dels aliments

Tècniques culinàries

Tendències actuals en l’alimentació

 • Dieta mediterrània
 • Mites i errors de l’alimentació.
 • Importància de l’educació nutricional
 • Evolució del consum d’aliments a Espanya

Requisits d’accés per al Curs en Higiene d’Aliments i Tècniques Culinàries

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement de crèdits de lliure elecció als estudiants que es matriculin en una titulació homologada (LRU) de la UOC.
 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat d’especialització de  UOC Xtended Studies d’Higiene d’Aliments i Tècniques Culinàries

Competències del curs d’Higiene d’Aliments i Tècniques Culinàries

 • Promoure i reforçar pautes de conducta alimentària en un estil de vida saludable a partir de resolució de casos.
 • Seleccionar els aliments de dietes adaptades a les patologies específiques segons la composició, la funció i l’origen que tenen, el tipus de nutrients que aporten, les necessitats nutricionals o restrictives de la dieta prescrita, les característiques socioculturals i econòmiques de la persona, el caràcter estacional dels aliments i la tècnica culinària emprada.
 • Identificar les mesures que garanteixen la salubritat dels aliments i la higiene alimentària.

 

Objectius del curs d’Higiene d’Aliments i Tècniques Culinàries

 • Identificar les condicions que han de ser presents en la producció, l’elaboració, el transport i l’emmagatzematge dels aliments per a assegurar una higiene alimentària correcta i la prevenció de toxiinfeccions alimentàries.
 • Aplicar la normativa vigent en matèria de manipulació d’aliments. Producció, elaboració, transport i emmagatzematge dels aliments per a assegurar una higiene alimentària correcta i la prevenció de toxiinfeccions alimentàries.
 • Valorar les diferents tècniques culinàries nutricionalment.
 • Identificar les diferents tendències alimentàries i la seva implicació nutricional.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

Assegurança gratuïta de cobertura de pagament

Veure condicions
 
Garantia de Desocupació involuntària per a empleats per compte d’altres que garanteix el pagament de les quotes si es trobés aturat durant la docència.
 

Garantia d’Incapacitat Temporal per a funcionaris públics i autònoms que garanteix el pagament de les quotes si sofrissin un accident o malaltia durant la docència.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?
Pref.Ex.: + 34

RESPONSABLE: UOC X – Xtended Studies S.L., sociedad unipersonal (d’ara en endavant, “UOC X”).
FINALITAT: Gestionar l’enviament d’informació sobre l’oferta formativa de UOC X en l’àmbit formatiu seleccionat, i conèixer la teva opinió sobre la informació que t’hem facilitat.
Així mateix, gestionar l’enviament d’informació acadèmica i institucional relacionada amb els actes que es duen a terme des de UOC X com a institució, celebracions i reconeixements celebrats per aquesta, mitjançant l’elaboració de perfils tant per part de UOC X com de tercers, i l’enviament d’enquestes relacionades amb la recerca i la innovació, entre d’altres.
LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
DESTINATARIS: UOC X i empreses del Grup UOC. També es poden produir transferències internacionals.
DRETS: Pot exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i demés drets legalment establerts adreçant-se a l’adreça de correu uocx_pd@uoc.edu.

Més informació