Programes de desenvolupament continu

Curs d’Introducció a l’Organització d’Empreses

Administració d'empreses

Per a poder-nos fer una idea de què és realment una empresa i quines són les principals variables en què ens hem de fixar per a poder-la analitzar, hem de tractar diversos conceptes fonamentals i els criteris bàsics que la relacionen amb el seu entorn. Amb aquesta finalitat, en l’especialització d’Introducció a l’Organització d’Empreses, abordem l’empresa des de diferents angles, que facilitin una visió conceptual de l’empresa i els seus elements, i també de l’entorn que l’envolta. Hi donem una visió general d’una de les funcions operatives més importants de l’empresa: la logística, la funció del màrqueting, les finances i els recursos humans i la negociació.

Durada:
4.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Certificat de UOC Xtended Studies d’Introducció a l’Organització d’Empreses

Què aprendràs?

Contingut
Plà d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Introducció a l’organització d’empreses

Dona a conèixer aspectes fonamentals de l’empresa, les seves classificacions, objectius i organització dins d’un marc teòric bàsic que permeti entendre les decisions que es prenen a les empreses. Facilita la comprensió de diversos conceptes de l’àmbit dels processos, i analitza aspectes del màrqueting i de les estratègies per a aplicar-los, i el camp de les finances i els principals llibres comptables. Finalment, permet aprofundir en les principals tendències i processos en la gestió dels recursos humans, com els processos de selecció, les polítiques de contractació i compensació, i la formació i el desenvolupament dels treballadors.

L’empresa

 1. L’empresa i el seu entorn
 2. L’empresa com a organització
 3. L’empresa com a sistema de gestió
 4. Les funcions internes de la direcció

Processos i logística

 1. La gestió per processos
 2. Què és la logística
 3. La cadena logística
 4. Just in time (JIT)
 5. Logística, qualitat i medi ambient

Màrqueting

 1. Introducció al màrqueting
 2. Màrqueting analític
 3. Màrqueting estratègic
 4. Màrqueting operatiu
 5. La innovació del màrqueting

Finances

 1. La inversió i el finançament
 2. Els elements patrimonials
 3. Els principis comptables
 4. Els comptes
 5. El cicle comptable
 6. La normalització comptable
 7. Definicions i relacions comptables
 8. El patrimoni i les seves variacions

Recursos humans

 1. Les persones com a generadores de valor afegit
 2. Estratègies de reclutament i selecció
 3. Legislació laboral
 4. Contractació i compensació
 5. Formació i desenvolupament
 6. Negociació

Requisits d’accés per al Curs d’Introducció a l’Organització d’Empreses

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran dos acreditacions diferents:

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement de crèdits de lliure elecció als estudiants que es matriculin en una titulació homologada (LRU) de la UOC.
 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies d’Introducció a l’Organització d’Empreses

 • Disposar d’una visió global de l’empresa en tant que unitat econòmica de producció, i també dels possibles tipus d’organització i de processos de gestió empresarial.
 • Comprendre globalment la funció logística dins el marc empresarial i valorar els diferents sistemes que pot adoptar considerant-ne l’impacte en la productivitat, la qualitat i el medi ambient.
 • Comprendre i valorar la importància d’aplicar el procés de màrqueting i d’investigació de mercat en l’empresa per a enfortir la presa de decisions i implantar les estratègies i les tàctiques de manera competitiva al mercat.
 • Comprendre i analitzar a nivell bàsic la comptabilitat de l’empresa: el seu funcionament i el Pla general comptable.
 • Comprendre els aspectes jurídics i laborals inherents a la contractació laboral i valorar-ne la incidència en les diferents polítiques portades a terme per l’empresa en matèria de recursos humans.
 • Valorar la importància de la formació dels treballadors i identificar elements clau per a desenvolupar-la.
 • Comprendre els processos de negociació i participar-hi com a negociador.

Assegurança gratuïta de cobertura de pagament

Veure condicions
 
Garantia de Desocupació involuntària per a empleats per compte d’altres que garanteix el pagament de les quotes si es trobés aturat durant la docència.
 

Garantia d’Incapacitat Temporal per a funcionaris públics i autònoms que garanteix el pagament de les quotes si sofrissin un accident o malaltia durant la docència.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?
Utilitzem galetes pròpies i de tercers. L’anàlisi de les dades que recopilem ens permet millorar el web i oferir una informació i uns serveis més personalitzats. Si continues navegant, considerem que n’acceptes l’ús. Per a més informació, consulta la política de galetes.