Cursos professionalitzadors

Curs d’Estratègia de Màrqueting per al Turisme

Hosteleria i turisme

Si en els últims anys hi ha hagut un sector que ha viscut una profunda renovació ha estat el del turisme. A la globalització i les innovacions tecnològiques, s’ha afegit la crisi econòmica, però el turisme és precisament un dels sectors que manté millor el pols econòmic.

A la proliferació de mercats, canals de vendes i nous productes i serveis, s’ha sumat l’entorn virtual mitjançant les plataformes de comerç electrònic i les xarxes socials. Davant l’increment de la competència, els professionals del turisme han de saber detectar les oportunitats i les necessitats del mercat per poder definir una estratègia òptima de màrqueting que asseguri tant l’èxit empresarial com el personal. Forma’t amb l’especialització d’Estratègia de Màrqueting per a Turisme i dona sortida als teus coneixements.

Durada:
5.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Certificat de UOC Xtended Studies en Estratègia de Màrqueting per al Turisme

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

L’estratègia de màrqueting per a turisme

L’assignatura ofereix un recorregut per la visió més estratègica del màrqueting en un sector com el turístic. Per això, el primer mòdul, «Comprensió del procés de màrqueting turístic», servirà per desenvolupar una visió global i establir la base conceptual, estratègica i operativa que ha de conèixer un perfil professional especialitzat en màrqueting turístic. El segon mòdul, «Identificació d’oportunitats i disseny d’una estratègia de màrqueting», ofereix els coneixements necessaris per a ser capaç d’analitzar l’entorn del màrqueting turístic, crear valor per als clients i construir-hi relacions, i facilita l’anàlisi de les diferents dinàmiques de comportament de compra d’un particular i una empresa. Finalment, destaca la importància de la segmentació de mercats en el sector turístic per a optimitzar les estratègies de les empreses turístiques.

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 60h. 3,5 m. 2,0 c.
Taller virtual 0,5 m.
L’estratègia de màrqueting per a turisme 60h. 3,0 m. 2,0 c.

 

Programa del curs d’Estratègia de Màrqueting per a Turisme

Comprensió del procés de màrqueting turístic

 • Introducció: màrqueting turístic
 • Característiques dels serveis de màrqueting turístic
 • El paper del màrqueting en la planificació estratègica

Identificació d’oportunitats i disseny d’una estratègia de màrqueting

 • L’entorn de màrqueting
 • Sistemes d’informació de màrqueting i investigació de mercat
 • Mercats de consum i anàlisi del comportament del consumidor
 • Mercats organitzacionals i el seu comportament de compra
 • Segmentació de mercat, selecció de mercats objectiu i posicionament

Requisits d’accés per al Curs d’Estratègia de Màrqueting per al Turisme

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement de crèdits de lliure elecció als estudiants que es matriculin en una titulació homologada (LRU) de la UOC.
 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies d’Estratègia de Màrqueting per a Turisme

Competències del curs d’Estratègia de Màrqueting per a Turisme

 • Tenir una orientació marcada de servei al client.
 • Identificar les diferents variables del màrqueting en productes i serveis turístics.
 • Ser capaç de definir objectius, estratègies i polítiques comercials.
 • Conèixer i gestionar (management) els diferents tipus d’entitats turístiques.
 • Comprendre els principis del turisme: les dimensions espacial, social, cultural, política, laboral i econòmica.
 • Identificar situacions de màrqueting en què la investigació de mercats és necessària.

 

Objectius del curs d’Estratègia de Màrqueting per a Turisme

 • Definir el paper del màrqueting i explicar les etapes del procés de màrqueting.
 • Explicar les relacions entre valor de client i satisfacció.
 • Entendre per què el concepte de màrqueting necessita una orientació al client.
 • Comprendre el concepte de valor en vida del client i ser capaç de relacionar-lo amb la lleialtat i la retenció del client.
 • Identificar quatre característiques del servei que afecten el màrqueting d’un producte turístic.
 • Explicar les estratègies de màrqueting que són útils en els sectors turístics.
 • Explicar la planificació estratègica de tota l’empresa.
 • Entendre els processos implicats en la definició de la missió de la companyia i en l’establiment de les metes i els objectius.
 • Analitzar com es dissenyen les carteres de negoci i com es desenvolupen les estratègies de creixement.
 • Ordenar els elements del microentorn i explicar-los: la mateixa empresa, els proveïdors, els intermediaris de màrqueting, els clients i el públic en general.
 • Descriure les forces del macroentorn que afecten la capacitat de l’empresa per a atendre els seus clients i identificar les principals tendències en els entorns naturals i tecnològics de l’empresa.
 • Explicar la importància de la informació per a l’empresa per obtenir així una visió sobre el mercat i els clients.
 • Explicar el concepte de sistema d’informació de màrqueting.
 • Definir el procés de recerca comercial, incloent-hi la definició dels problemes i els objectius de la recerca, el desenvolupament i la implantació del pla de recerca, la interpretació dels resultats i la redacció de l’informe final.
 • Ressaltar les característiques principals que afecten el comportament del consumidor i relacionar alguns dels factors específics culturals, socials, personals i psicològics que influeixen en els consumidors.
 • Explicar el procés de decisió de compra i descriure el reconeixement de la necessitat, la cerca d’informació, l’avaluació d’alternatives, la decisió de compra i el comportament postcompra.
 • Identificar i parlar de la importància dels participants en el procés de compra de les organitzacions i les empreses.
 • Identificar i descriure els mercats empresarials en el sector turístic.
 • Definir les etapes principals del disseny d’una estratègia de mercat orientada al client: segmentació del mercat, selecció de mercats objectiu, diferenciació i posicionament.
 • Descriure i analitzar els criteris principals per a fer una segmentació eficaç: mesurable, accessible, substancial i accionable.
 • Explicar com les empreses identifiquen els segments més atractius del mercat i com trien una estratègia de selecció de mercats objectiu.
 • Il·lustrar el concepte de posicionament per a aconseguir un avantatge competitiu, oferint diversos exemples.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

Assegurança gratuïta de cobertura de pagament

Veure condicions
 
Garantia de Desocupació involuntària per a empleats per compte d’altres que garanteix el pagament de les quotes si es trobés aturat durant la docència.
 

Garantia d’Incapacitat Temporal per a funcionaris públics i autònoms que garanteix el pagament de les quotes si sofrissin un accident o malaltia durant la docència.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?
Pref.Ex.: + 34

RESPONSABLE: UOC X – Xtended Studies S.L., sociedad unipersonal (d’ara en endavant, “UOC X”).
FINALITAT: Gestionar l’enviament d’informació sobre l’oferta formativa de UOC X en l’àmbit formatiu seleccionat, i conèixer la teva opinió sobre la informació que t’hem facilitat.
Així mateix, gestionar l’enviament d’informació acadèmica i institucional relacionada amb els actes que es duen a terme des de UOC X com a institució, celebracions i reconeixements celebrats per aquesta, mitjançant l’elaboració de perfils tant per part de UOC X com de tercers, i l’enviament d’enquestes relacionades amb la recerca i la innovació, entre d’altres.
LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
DESTINATARIS: UOC X i empreses del Grup UOC. També es poden produir transferències internacionals.
DRETS: Pot exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i demés drets legalment establerts adreçant-se a l’adreça de correu uocx_pd@uoc.edu.

Més informació