Programes de desenvolupament continu

Curs de Web 2.0 i E-Commerce

Comunicació i màrqueting

Internet és el mercat global més gran que hagi existit mai i s’ha consolidat definitivament com el quart canal de comunicació. Les empreses no poden viure d’esquena a la innovació tecnològica i, actualment, han d’incorporar en la seva gestió comercial les estratègies pròpies del comerç electrònic (e-commerce).

Per a poder treballar avui dia en el comerç electrònic, els professionals de tots els sectors han de disposar dels coneixements i les habilitats necessàries per a poder desenvolupar el negoci de l’empresa en l’entorn web, mitjançant una formació tan pràctica com sigui possible, com ara un curs web 2.0 que incorpori les últimes novetats en les plataformes de comerç i de codi obert.

 

Durada:
4.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Certificat de UOC Xtended Studies en Web 2.0 i E-Commerce

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

El web 2.0 i e-commerce

L’assignatura analitza el fenomen del web 2.0 i les seves implicacions en el màrqueting; també ofereix coneixements imprescindibles sobre com s’utilitzen les comunitats virtuals en benefici de l’empresa i com es pot treballar la reputació de la marca a la xarxa. Permet aprofundir en el coneixement del producte i la seva relació amb la xarxa, i en tipologies de mercats electrònics i els seus components, i ajuda a saber com són els clients i els venedors, i quina infraestructura necessita una estratègia de comerç electrònic. Facilita el coneixement de tècniques de fidelització en una botiga en línia i de com es poden millorar les ràtios de conversió. Introdueix els diferents mitjans de pagament electrònics i assegura el control d’aspectes clau, com la seguretat, la gestió de les dades i la fidelització de la cartera de clients i els processos i relacions amb els clients i amb els proveïdors, com també les possibilitats que ofereix el codi obert en programes d’ERP i CRM per a gestionar estocs i les relacions amb els clients.

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 90h. 4,5 m. 3,0 c.
Taller virtual 0,5 m.
El web 2.0 i e-commerce 90h. 4,0 m. 3,0 c.

 

Programa del curs d’El Web 2.0 i E-commerce

Comunicació persuasiva al Web 2.0

 • Comunicació persuasiva al web 2.0
 • Comunicació persuasiva en comunitats virtuals i xarxes socials
 • Cercadors socials
 • SMO (optimització per mitjans socials) i SMM (màrqueting de mitjans socials)
 • Comunitats en 3D i mons virtuals
 • Web 3.0. El web semàntic
 • Creativitat interactiva
 • Els actors de la comunicació persuasiva en mitjans digitals

Comerç electrònic

 • Internet com a mercat: el comerç electrònic
 • Tipus de mercats electrònics
 • Consumidors electrònics o e-consumidors
 • Estratègies de màrqueting
 • Creació d’una botiga en línia
 • Infraestructura en els mercats electrònics

Aspectes crítics del comerç electrònic

 • La gestió del preu
 • Mitjans de pagament electrònic
 • La revolució dels pagaments
 • Les transaccions fraudulentes amb targetes de crèdit
 • La seguretat
 • En cerca de la conversió. Persuasió en el comerç electrònic
 • La fidelització

La gestió dels clients i els proveïdors per Internet

 • L’empresa a internet
 • El concepte de negoci electrònic
 • Planificació de recursos empresarials (enterprise resource planning, ERP)
 • Gestió de la relació amb el client (customer relationship management, CRM)
 • Gestió de la cadena de subministrament (supply chain management,  SCM)
 • Intel·ligència de negoci (business intelligence, BI)
 • Solucions de codi obert (open source)

Requisits d’accés per al Curs de Web 2.0 i E-Commerce

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement de crèdits de lliure elecció als estudiants que es matriculin en una titulació homologada (LRU) de la UOC.
 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

a

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies d’El Web 2.0 i E-commerce

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

Assegurança gratuïta de cobertura de pagament

Veure condicions
 
Garantia de Desocupació involuntària per a empleats per compte d’altres que garanteix el pagament de les quotes si es trobés aturat durant la docència.
 

Garantia d’Incapacitat Temporal per a funcionaris públics i autònoms que garanteix el pagament de les quotes si sofrissin un accident o malaltia durant la docència.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?
Pref.Ex.: + 34