Cursos professionalitzadors

Curs de Visualització de les Relacions Públiques

Comunicació i màrqueting

En l’actualitat, com a conseqüència de la innovació en les tecnologies de la informació, les accions públiques d’una empresa i dels seus representants tenen una visibilitat i una rellevància mai aconseguida fins ara. Mai abans, el protocol i la responsabilitat social han estat tan importants en la gestió empresarial. La imatge corporativa de l’empresa pot beneficiar-se o patir negativament segons la repercussió del missatge transmès.

Per a treballar en aquest sector és imprescindible disposar dels coneixements i les habilitats necessàries per a poder organitzar amb èxit qualsevol esdeveniment empresarial, mitjançant una formació adequada al més practica possible, que destaqui el paper del professional coneixedor de les normes socials i que transmeti eficàcia i serietat.

Durada:
3.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Certificat de UOC Xtended Studies en Visualització de les Relacions Públiques

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Visualització de les relacions públiques

Juntament amb la dimensió estratègica, també hi ha elements clau que tenen una major visibilitat social i són més fàcils de reconèixer i percebuts. L’assignatura facilita: Programar i organitzar un esdeveniment o la participació en altres organitzats per tercers. Planificar, aplicar i gestionar el protocol en una empresa. Analitzar i avaluar l’estat de la responsabilitat social en una organització i crear un pla de responsabilitat social.

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 60h. 3,5 m. 2,0 c.
Taller virtual 0,5 m.
Visualització de les relacions públiques 60h. 3,0 m. 2,0 c.

 

Programa del curs de Visualització de les Relacions Públiques

Protocol

 • Tipus de protocol
 • Elements que defineixen el protocol
 • Protocol empresarial

 

Esdeveniments

 • Organitzar un esdeveniment
 • Tipus d’esdeveniments
 • Esdeveniments de més d’un dia

 

Responsabilitat social

 • Responsabilitat social: més enllà d’una moda
 • Com implementar i comunicar un programa d’RS
 • Mesura i gestió de l’RS. Accountability

Requisits d’accés per al Curs de Visualització de les Relacions Públiques

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement de crèdits de lliure elecció als estudiants que es matriculin en una titulació homologada (LRU) de la UOC.
 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies de Visualització de les Relacions Públiques

Competències del curs de Visualització de les Relacions Públiques

 

Les competències que assolirà en aquest curs la persona que vulgui implementar un programa de relacions públiques són les següents:

 

 • Organitzar correctament el protocol d’una empresa i l’aplicació de les seves normes bàsiques.
 • Organitzar correctament la presència d’una organització en actes públics de diferent naturalesa.
 • Dissenyar un programa de responsabilitat social i integrar-lo en l’organització.

 

Objectius del curs de Visualització de les Relacions Públiques

 

 • Classificar els tipus de protocol.
 • Identificar els elements del protocol.
 • Identificar els trets característics de cada esdeveniment i els possibles punts crítics a l’hora d’organitzar-los.
 • Distingir entre els diferents tipus d’esdeveniments i actes públics.
 • Comprendre què és la responsabilitat social i analitzar-ne el concepte.
 • Valorar els nivells de responsabilitat social d’una empresa.
 • Orientar les polítiques de responsabilitat social d’una organització d’acord amb els seus objectius.
 • Identificar els diferents instruments de mesura i gestió de la responsabilitat social.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

Assegurança gratuïta de cobertura de pagament

Veure condicions
 
Garantia de Desocupació involuntària per a empleats per compte d’altres que garanteix el pagament de les quotes si es trobés aturat durant la docència.
 

Garantia d’Incapacitat Temporal per a funcionaris públics i autònoms que garanteix el pagament de les quotes si sofrissin un accident o malaltia durant la docència.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?
Pref.Ex.: + 34

RESPONSABLE: UOC X – Xtended Studies S.L., sociedad unipersonal (d’ara en endavant, “UOC X”).
FINALITAT: Gestionar l’enviament d’informació sobre l’oferta formativa de UOC X en l’àmbit formatiu seleccionat, i conèixer la teva opinió sobre la informació que t’hem facilitat.
Així mateix, gestionar l’enviament d’informació acadèmica i institucional relacionada amb els actes que es duen a terme des de UOC X com a institució, celebracions i reconeixements celebrats per aquesta, mitjançant l’elaboració de perfils tant per part de UOC X com de tercers, i l’enviament d’enquestes relacionades amb la recerca i la innovació, entre d’altres.
LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
DESTINATARIS: UOC X i empreses del Grup UOC. També es poden produir transferències internacionals.
DRETS: Pot exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i demés drets legalment establerts adreçant-se a l’adreça de correu uocx_pd@uoc.edu.

Més informació