Cursos professionalitzadors

Curs de Relacions Públiques: Elements Estratègics

Comunicació i màrqueting

Un mercat cada vegada més globalitzat i una comunicació cada cop més propera als diferents públics obliguen les empreses i organitzacions a diferenciar-se i potenciar la seva imatge de marca. Per això, estudiar relacions públiques és un plus, ja que tenen un paper essencial en aquest nou procés de comunicació.

Les empreses necessiten professionals amb els coneixements i les habilitats necessàries per a liderar els processos de comunicació externa de l’organització i saber gestionar la reputació, tant en un entorn convencional com digital, mitjançant una formació teòrica i pràctica que destaqui el paper del professional en un context amb excés d’informació.

Durada:
7.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Certificat de UOC Xtended Studies en Relacions Públiques: Elements Estratègics

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Relacions públiques: una eina estratègica

Les relacions públiques afegeixen valor i són un factor de diferenciació en el qual la decisió de compra obeeix més a raons emotives que a decisions racionals. En aquest context, els mitjans de comunicació es revelen com una arma de creació d’opinió que pot ser positiva o contrària. L’assignatura ajuda a definir la missió, la visió i els valors d’una organització, identificar els agents que intervenen en el procés de comunicació, classificar les tècniques utilitzades amb els mitjans de comunicació, i a redactar.

 

Elements estratègics de les relacions públiques

Dins de les diferents disciplines de relacions públiques, hi ha algunes considerades com a estratègiques, ja que poden influir decisivament en la sostenibilitat i la permanència d’una empresa. L’assignatura facilita distingir els elements que configuren la reputació corporativa per gestionar-la i millorar-la. De la mateixa manera, permet adquirir els coneixements fonamentals per a programar una actuació de lobby, identificar els actors clau i triar l’estratègia més apropiada, així com per crear i implementar un Pla de Comunicació Interna i preparar un manual i un gabinet de crisi, la seva aplicació pràctica i la seva gestió davant d’una crisi existent.

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 150h. 7,5 m. 5,0 c.
Taller virtual 0,5 m.
Relacions públiques: una eina estratègica 60h. 3,0 m. 2,0 c.
Elements estratègics de les relacions públiques 90h. 4,0 m. 3,0 c.

 

Programa de l’especialització de Relacions Públiques

Les relacions públiques en les organitzacions

 • Què entenem per organització?
 • Què entenem per comunicació?
 • La comunicació a les organitzacions

 

Evolució de les relacions públiques

 • L’origen de les relacions públiques
 • Consolidació de les relacions públiques
 • Noves tendències

 

Relacions públiques i mitjans de comunicació

 • Com mantenir una bona relació amb els mitjans de comunicació?
 • Com funcionen els mitjans de comunicació?
 • Instruments per a les relacions amb els mitjans

 

Reputació corporativa

 • Què entenem per reputació corporativa?
 • Gestió de la reputació corporativa
 • Reputació corporativa en línia

 

Lobby i assumptes públics

 • El lobby no és pecat

 

Fem lobby

 • Lobby 2.0 i advocacy

 

Comunicació interna

 • Comunicació interna i gestió de persones
 • Eines de la comunicació interna
 • Planificació de la comunicació interna

 

Comunicació de crisi

 • Principis clau de la comunicació de crisi
 • Com gestionar eficaçment la comunicació de crisi
 • Gestió de crisi i mitjans de comunicació

Requisits d’accés per al Curs de Relacions Públiques: Elements Estratègics

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement de crèdits de lliure elecció als estudiants que es matriculin en una titulació homologada (LRU) de la UOC.
 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies de Relacions Públiques: una Eina Estratègica

Certificat de UOC Xtended Studies d’Elements Estratègics de les Relacions Públiques

Competències de l’especialització de Relacions Públiques

 • Definir la missió, la visió i els valors d’una organització.
 • Ser capaç de millorar la imatge pública de la comunicació de l’empresa a partir de la definició de cada un dels elements que intervenen en el procés de comunicació.
 • Avaluar i planejar un programa de relacions amb els mitjans de comunicació.
 • Ser capaç d’analitzar i interpretar la reputació corporativa de l’empresa.
 • Programar una actuació de lobby, identificant els actors clau i triant l’estratègia més apropiada.
 • Ser capaç de redactar un position paper.
 • Ser capaç de planejar i avaluar un pla de comunicació interna, sabent escollir les eines que millor s’ajustin a les necessitats.
 • Definir un manual i un gabinet de crisi, la seva aplicació i la seva gestió davant d’una crisi que existeixi realment.

 

Objectius de l’especialització de Relacions Públiques

 • Comprendre la importància d’estudiar relacions públiques i comunicació en les organitzacions.
 • Interpretar la missió, la visió i els valors de l’empresa amb les actuacions de relacions públiques i la seva influència sobre la reputació.
 • Entendre el paradigma de la comunicació segons Laswell i identificar cada element amb la comunicació de les organitzacions.
 • Conèixer l’entorn en què sorgeixen les relacions públiques i la seva evolució posterior.
 • Identificar els elements de la consolidació de les relacions públiques.
 • Valorar les noves tendències en el camp de la comunicació.
 • Diferenciar entre canal, mitjà i suport, i saber com poden visualitzar-se en la pràctica.
 • Distingir entre els objectius compartits i les diferències entre les relacions públiques, la publicitat i la propaganda.
 • Identificar els àmbits d’actuació dels professionals de les relacions públiques.
 • Classificar les diferents tècniques utilitzades amb els mitjans de comunicació.
 • Distingir entre personalitat, identitat i imatge.
 • Conèixer els factors que determinen la reputació corporativa segons RepTrak.
 • Discernir entre les bones pràctiques del lobby i les actuacions que estan al límit de la legalitat vigent.
 • Identificar els actors que intervenen en el lobby.
 • Adquirir un coneixement general sobre com es planifica una operació de lobby i els elements que hi intervenen.
 • Adaptar la comunicació interna a la realitat de cada organització.
 • Relacionar els diferents instruments dins dels processos de comunicació interna.
 • Comprendre la importància de disposar d’eines de prevenció de crisi.
 • Identificar les set fases d’una crisi.
 • Reconèixer les eines de prevenció segons les característiques de cada crisi.
 • Entendre la importància dels mitjans de comunicació davant una crisi, quines són les seves necessitats i com treballen.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

Assegurança gratuïta de cobertura de pagament

Veure condicions
 
Garantia de Desocupació involuntària per a empleats per compte d’altres que garanteix el pagament de les quotes si es trobés aturat durant la docència.
 

Garantia d’Incapacitat Temporal per a funcionaris públics i autònoms que garanteix el pagament de les quotes si sofrissin un accident o malaltia durant la docència.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?
Pref.Ex.: + 34

RESPONSABLE: UOC X – Xtended Studies S.L., sociedad unipersonal (d’ara en endavant, “UOC X”).
FINALITAT: Gestionar l’enviament d’informació sobre l’oferta formativa de UOC X en l’àmbit formatiu seleccionat, i conèixer la teva opinió sobre la informació que t’hem facilitat.
Així mateix, gestionar l’enviament d’informació acadèmica i institucional relacionada amb els actes que es duen a terme des de UOC X com a institució, celebracions i reconeixements celebrats per aquesta, mitjançant l’elaboració de perfils tant per part de UOC X com de tercers, i l’enviament d’enquestes relacionades amb la recerca i la innovació, entre d’altres.
LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
DESTINATARIS: UOC X i empreses del Grup UOC. També es poden produir transferències internacionals.
DRETS: Pot exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i demés drets legalment establerts adreçant-se a l’adreça de correu uocx_pd@uoc.edu.

Més informació