Programes de desenvolupament continu

Curs de Planificació Pressupostària i Gestió Financera de l’Empresa

Comptabilitat i finances

En un entorn econòmic d’incertesa i canvis constants, les empreses han de conèixer en tot moment la seva realitat financera, per poder valorar i prendre les millors decisions per tal de minimitzar els riscos. Per això, les empreses no necessiten experts teòrics de les finances, sinó professionals amb els coneixements i les habilitats pràctiques que els permetin fer unes auditories precises dels comptes mitjançant una formació en l’ús dels instruments financers que permetin a l’empresa valorar els seus plans d’inversió.

Durada:
3.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Certificat de UOC Xtended Studies en Planificació Pressupostària i Gestió Financera de l'Empresa

Què aprendràs?

Contingut
Plà d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Planificació pressupostària i gestió financera de l’empresa

L’assignatura demostra que una bona planificació és imprescindible per a gestionar eficaçment les necessitats financeres d’una empresa, de manera que amb el mínim cost possible es pugui dotar dels fons necessaris per a la seva gestió i conèixer les diferents possibilitats d’inversió. Ensenya a reconèixer els diversos tipus i tècniques de càlcul de costos i la planificació en exercicis, com també les diferents possibilitats que l’empresa trobarà en el mercat financer per a dotar-se dels fons necessaris.

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 60h. 3,5 m. 2,0 c.
Taller virtual 0,5 m.
Planificació pressupostària i gestió financera de l’empresa 60h. 3,0 m. 2,0 c.

 

Programa del curs de Planificació Pressupostària i Gestió Financera de l’Empresa

 Aproximació a la comptabilitat analítica o de costos 

 • Introducció al concepte de comptabilitat analítica o de costos
 • La producció
 • Concepte de cost
 • Classificació de costos
 • Els models de comptabilitat de costos
 • La comptabilitat analítica pel model de costos complets
 • La comptabilitat analítica pel model de costos parcials

 

 Gestió pressupostària

 • La gestió pressupostària en el context de la planificació estratègica
 • Components del pressupost global de l’empresa
 • El control del pressupost

 

 Instruments financers

 • La inversió i el finançament en l’empresa
 • Instruments financers de gestió de cobraments i pagaments
 • Instruments financers per al finançament d’inversions
 • Altres formes de finançament. El capital risc
 • Estudi comparatiu dels principals instruments de finançament
 • Instruments financers d’inversió
 • Estudi comparatiu dels principals instruments d’inversió
 • La gestió financera: la relació banca-empresa

Requisits d’accés per al Curs de Planificació Pressupostària i Gestió Financera de l’Empresa

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran dos acreditacions diferents:

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement de crèdits de lliure elecció als estudiants que es matriculin en una titulació homologada (LRU) de la UOC.
 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies de Planificació Pressupostària i Gestió Financera de l’Empresa

Competències del curs de Planificació Pressupostària i Gestió Financera de l’Empresa

 • Estudiar, classificar i sistematitzar els costos de cada procés de producció per a la informació i la presa de decisions a l’empresa.
 • Fer un pressupost útil per a la gestió estratègica de l’empresa, analitzant-ne els vessants de planificació i control.
 • Conèixer a fons els instruments financers a l’abast de l’empresa per optimitzar la gestió dels seus fons i satisfer les seves necessitats financeres.
 • Preparar la negociació empresa-banca amb l’objectiu de millorar els resultats de l’empresa.

 

Objectius

 • Ser capaç de gestionar eficaçment els recursos financers de l’empresa, la qual cosa significa conèixer les eines que cal utilitzar per a desenvolupar una gestió adequada dels seus recursos financers i, finalment, tenir capacitat per a prendre decisions en aquest àmbit.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

Assegurança gratuïta de cobertura de pagament

Veure condicions
 
Garantia de Desocupació involuntària per a empleats per compte d’altres que garanteix el pagament de les quotes si es trobés aturat durant la docència.
 

Garantia d’Incapacitat Temporal per a funcionaris públics i autònoms que garanteix el pagament de les quotes si sofrissin un accident o malaltia durant la docència.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?
Utilitzem galetes pròpies i de tercers. L’anàlisi de les dades que recopilem ens permet millorar el web i oferir una informació i uns serveis més personalitzats. Si continues navegant, considerem que n’acceptes l’ús. Per a més informació, consulta la política de galetes.