Programes de desenvolupament continu

Curs de Gestió de Compres

Operacions i logística

El pilar sobre el qual recolza tota empresa és la gestió comercial. Sense vendes, no hi ha cap raó per a produir béns o serveis. Per això, en un mercat cada vegada més globalitzat i volàtil, les empreses enforteixen els canals i els equips de vendes, mitjançant estratègies de màrqueting que els permetin accedir a nous mercats.

Els estudiants que facin el curs de Gestió de Compres disposaran de tots els mitjans necessaris per a poder treballar en el sector de la gestió comercial, en què cal tenir una formació teòrica i pràctica en les diferents eines i processos del màrqueting, i també les habilitats de comunicació i negociació que asseguren l’èxit empresarial.

Durada:
2.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Certificat de UOC Xtended Studies en Gestió de Compres

Què aprendràs?

Contingut
Plà d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Gestió de compres

L’assignatura centra el desenvolupament en dos punts fonamentals:

 • L’organització de les compres, en què es fa l’estudi del procés de recerca, selecció i contractació dels proveïdors més adequats per a arribar a acords de compravenda.
 • Els processos de negociació comercial en les operacions de compravenda: és molt important una bona gestió i negociació amb criteris d’economia i eficàcia global, ja que la competitivitat de les empreses ha anat augmentant en els últims anys. En aquest apartat s’indiquen els passos que cal seguir en cadascuna de les fases de la negociació i els comportaments més adequats en cada situació.

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 45h. 2,5 m. 1,5 c.
Taller virtual 0,5 m.
Gestió de compres 45h. 2,0 m. 1,5 c.

 

Programa del curs de Gestió de Compres

ORGANITZACIÓ DE LES COMPRES

 • El mercat: estructura, tipus i competència
 • Procés de compra
 • Condicions de compra
 • Contractes de compravenda
 • Avaluació i selecció de proveïdors
 • Procediments de control de comandes
 • Tractament de les anomalies en el procés de venda

LA COMUNICACIÓ EN UNA ORGANITZACIÓ

 • La comunicació en una organització
 • Elements que intervenen en la comunicació
 • Barreres en la comunicació
 • Regles per a assolir una bona comunicació
 • Formes de comunicació a l’empresa
 • Funcions de la comunicació interna
 • Mitjans de la comunicació interna

LA COMUNICACIÓ EXTERNA DE L’EMPRESA

 • Funcions de la comunicació externa de l’empresa
 • Procés de disseny de documents escrits
 • Correspondència comercial

ATENCIÓ AL PÚBLIC PRESENCIAL I TELEFÒNICA

 • La comunicació a les organitzacions
 • La comunicació oral: el telèfon

Requisits d’accés per al Curs de Gestió de Compres

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran dos acreditacions diferents:

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement de crèdits de lliure elecció als estudiants que es matriculin en una titulació homologada (LRU) de la UOC.
 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies de Gestió de Compres

Competències del curs de Gestió de Compres

 • Identificar, seleccionar i negociar amb els proveïdors idonis, amb les tècniques més adequades, les condicions més avantatjoses en les operacions de compra aplicant les normes, els usos mercantils i la legislació fiscal vigent.
 • Controlar el compliment de les condicions pactades amb els proveïdors i verificar que les mercaderies s’ajusten a les comandes que s’han fet.
 • Elaborar i organitzar, en l’operació de compres, el pla d’acció d’acord amb els objectius de l’organització.

 

Objectius del curs de Gestió de Compres

 • Identificar les fases i els elements que configuren el procés de compra d’un producte o servei i els criteris essencials que s’apliquen a la selecció d’ofertes dels proveïdors.
 • Seleccionar les ofertes de proveïdors que compleixen la relació qualitat-preu i les necessitats d’aprovisionament de l’empresa.
 • Relacionar els elements que caracteritzen l’oferta i la demanda amb els paràmetres que configuren la formació del preu de compra d’un producte o servei en el mercat.
 • Definir els controls que cal dur a terme en el magatzem de les comandes que s’han rebut i les solucions que cal adoptar segons les anomalies que es detecten.
 • Determinar i comprovar el grau de compliment de les condicions pactades en el contracte de compra, segons els informes del magatzem i el cost de les incidències de recepció, i proposar-hi possibles solucions.
 • Elaborar contractes de compra amb el document adequat, utilitzant la terminologia mercantil apropiada i amb el suport de programes informàtics.
 • Distingir les etapes d’un procés de negociació de les condicions de compravenda, i també la diferència existent entre l’acció de comprar o la venda i l’acció de negociar.
 • Interactuar amb clients i proveïdors en situacions presencials i telefòniques utilitzant el llenguatge necessari amb claredat i concisió, i tenint en compte les normes de protocol.
 • Negociar les condicions i el tancament de l’operació comercial amb l’interlocutor, els clients i els proveïdors d’una manera segura i precisa, amb una posició flexible envers l’acord, i una comunicació i un aspecte personal adequats tant a la situació com al context.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

Assegurança gratuïta de cobertura de pagament

Veure condicions
 
Garantia de Desocupació involuntària per a empleats per compte d’altres que garanteix el pagament de les quotes si es trobés aturat durant la docència.
 

Garantia d’Incapacitat Temporal per a funcionaris públics i autònoms que garanteix el pagament de les quotes si sofrissin un accident o malaltia durant la docència.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?
Utilitzem galetes pròpies i de tercers. L’anàlisi de les dades que recopilem ens permet millorar el web i oferir una informació i uns serveis més personalitzats. Si continues navegant, considerem que n’acceptes l’ús. Per a més informació, consulta la política de galetes.