Cursos professionalitzadors Curs de Gestió Comercial i Màrqueting

Comunicació i màrqueting

En el marc de l’activitat econòmica, disposar d’una estratègia comercial adequada permetrà a l’empresa augmentar la rendibilitat i la qualitat del servei.

Ser capaç de definir correctament el producte i el client, saber com arribar al client perquè percebi que una oferta és la més beneficiosa, etc., són aspectes clau de l’estratègia comercial, de manera que és essencial tenir coneixements en l’àmbit de la gestió comercial i de màrqueting.

Per a això, cal adquirir una visió àmplia de l’entorn econòmic, aprofundir en la gestió de compres i la planificació de les estratègies de venda, la creació de l’equip, la mesura del rendiment, etc.

Durada:
8.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Diploma d’extensió universitària de la UOC de Gestió Comercial i Màrqueting

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Polítiques de màrqueting

L’assignatura avança des de l’estudi dels diferents instruments de les polítiques del màrqueting (producte, preu, distribució i comunicació) fins al pla de màrqueting, instrument que representa la integració de tots aquests elements.

El fet de decidir sobre polítiques de màrqueting implica dur a terme el següent:

Un procés d’anàlisi interna de l’empresa per a reflexionar sobre quins productes ofereix, a quins preus, a quin mercat i a quins mercats de distribució arriba, i quines són les seves estratègies comunicatives.

Un procés d’anàlisi externa sobre el mercat. L’entorn econòmic (estructura i conjuntura econòmiques), els clients potencials, les seves motivacions de compra i les posicions de la competència són variables que cal observar i analitzar per tal de determinar la política de màrqueting.

L’establiment de polítiques de màrqueting concretades en objectius sobre producte, distribució i comunicació.

L’organització dels mitjans per a dur a terme les polítiques proposades i establir-ne el seguiment i el control.

 

Gestió de compres i organització de les vendes

Aquesta assignatura desenvolupa en profunditat dos aspectes tractats en l’anterior: les compres i la força de vendes.

Analitza l’organització de les compres i el procés de recerca, selecció i contractació dels proveïdors més adequats per a arribar a acords i defineix aspectes essencials de la planificació de les vendes que condicionen l’activitat comercial de l’empresa.

Introdueix nocions fonamentals sobre l’equip de vendes, la comunicació interna i els elements que hi intervenen, i les claus de la comunicació externa, que proporcionen un mètode de treball per a produir comunicacions escrites externes a l’empresa.

Ofereix claus sobre la negociació comercial en les operacions de compravenda, amb criteris d’economia i eficàcia global.

A més, presenta una primera introducció al comerç internacional: maneres de penetrar en el mercat, transport de mercaderies, duanes, etc.

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 180h. 8,5 m. 6,0 c.
Taller virtual 0,5 m.
Polítiques de màrqueting 90h. 4,0 m. 3,0 c.
Gestió de compres i organització de les vendes 90h. 4,0 m. 3,0 c.

 

Programa del curs de Gestió Comercial i Màrqueting

El màrqueting en el marc de l’activitat econòmica

Màrqueting i empresa

Polítiques de producte

Polítiques de preus

La distribució comercial

Polítiques de comunicació

Organització de les compres

Planificació de les vendes

Equips de vendes

Procés de negociació comercial en les operacions de compravenda

Introducció al comerç internacional

Requisits d’accés per al Curs de Gestió Comercial i Màrqueting

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement de crèdits de lliure elecció als estudiants que es matriculin en una titulació homologada (LRU) de la UOC.
 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Titulació UOC

Diploma d’extensió universitària de la UOC de Gestió Comercial i Màrqueting

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies de Polítiques de Màrqueting

Certificat de UOC Xtended Studies de Gestió de Compres i Organització de les Vendes

Perfil professional

El curs de Gestió Comercial i Màrqueting capacita la persona titulada en formació superior per a desenvolupar tasques en el departament comercial i de màrqueting o en llocs de treball relacionats, de qualsevol empresa pública o privada, com també per a planificar, executar i fer el seguiment de les polítiques de màrqueting referides al producte, al preu, a la distribució i a la comunicació, a partir de l’obtenció i l’elaboració d’informació sobre el mercat i el seu entorn.

Així mateix, dota dels coneixements necessaris per a gestionar els plans d’actuació corresponents a compres, logística, venda i comercialització de productes i serveis, alhora que habilita per a la gestió d’un petit establiment comercial.

 

Competències del curs de Gestió Comercial i Màrqueting

 • Avaluar les oportunitats de mercat per al llançament d’un producte, pel que fa a tendències, zones o segments per cobrir i necessitats dels clients potencials.
 • Fer una anàlisi DAFO (debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats) per tal d’aportar les dades necessàries per a definir els objectius de màrqueting estratègic.
 • Desenvolupar i concretar els objectius del màrqueting estratègic en un pla de màrqueting que coordini les accions referides a producte, preu, distribució i comunicació, com també el seu seguiment i control.
 • Definir els objectius de posicionament dins del pla de màrqueting, de manera que aportin diferències competitives del mateix producte o servei en relació amb la competència i que siguin coherents amb les característiques del públic objectiu.
 • Elaborar brífings per a l’execució o la contractació externa de les accions de comunicació previstes en el pla de màrqueting, d’acord amb les característiques de l’empresa, el mercat, el públic objectiu, el màrqueting mix i el pressupost.
 • Determinar les línies pròpies de l’actuació comercial en la compravenda, ajustant el pla d’acció definit per l’empresa a les característiques específiques del client.
 • Obtenir la comanda a través dels diferents canals de comercialització, utilitzant les tècniques de venda dins dels marges d’actuació de venda establerts per l’empresa.
 • Gestionar els processos de seguiment i postvenda segons els criteris establerts per l’empresa.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?
Pref.Ex.: + 34
Introdueix un número de 9 dígits.

RESPONSABLE: UOC X – Xtended Studies S.L., sociedad unipersonal (d’ara en endavant, “UOC X”).
FINALITAT: Gestionar l’enviament d’informació sobre l’oferta formativa de UOC X en l’àmbit formatiu seleccionat, i conèixer la teva opinió sobre la informació que t’hem facilitat.
Així mateix, gestionar l’enviament d’informació acadèmica i institucional relacionada amb els actes que es duen a terme des de UOC X com a institució, celebracions i reconeixements celebrats per aquesta, mitjançant l’elaboració de perfils tant per part de UOC X com de tercers, i l’enviament d’enquestes relacionades amb la recerca i la innovació, entre d’altres.
LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
DESTINATARIS: UOC X i empreses del Grup UOC. També es poden produir transferències internacionals.
DRETS: Pot exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i demés drets legalment establerts adreçant-se a l’adreça de correu uocx_pd@uoc.edu.

Més informació