Massive open online course (MOOC)

Introducció a Business Intelligence i al Big Data (5ª edició)

La business intelligence és un dels puntals de l’actual revolució tecnològica que experimentem. La quantitat de dades generades per la societat de la informació creix dia a dia, i continuarà creixent gràcies a l’explosió de les xarxes socials, les ciutats intel·ligents (smart cities), les dades massives (big data), els dispositius mòbils, els sensors, etc. Aquest increment exponencial del volum de dades que es generen fa imprescindible l’ús de sistemes que siguin capaços d’analitzar aquestes dades i convertir-les en informació útil. Per aquest motiu, la nostra societat, les nostres empreses i institucions necessiten en aquests moments integrar intel·ligència dins dels processos organitzatius i de decisió, i això implica incorporar eines de business analytics o smart data.

Durada:
5 setmanes
Nivell:
Introductori
Idioma:
Espanyol

Públic objectiu, continguts i requisits

MOOC orientat a particulars, empreses i institucions necessiten en aquests moments integrar intel·ligència dins dels processos organitzatius i de decisió, i això implica incorporar eines de business analytics o smart data.

Índex de continguts:

    1. Mòdul 1. Metodologia del curs i introducció al sistema de BI
    2. Mòdul 2. Arquitectura de sistemes de BI
    3. Mòdul 3. Introducció al Data Science
    4. Mòdul 4. Big Data i Bases de dades NoSQL
    5. Mòdul 5. Tendències en Business Intelligence

Requisits previs: El present curs d’Introducció al Business Intelligence no pressuposa coneixements previs.