Accés a la universitat

Curs d’Accés a la Universitat per a majors de 45 anys

El curs d’Accés a la Universitat per a persones més grans de 45 anys és una porta oberta a la universitat. Per això la UOC posa a l’abast dels estudiants uns professionals i uns serveis preparats i organitzats per a facilitar al màxim el procés d’aprenentatge.

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) es va fundar l’any 1995. És una universitat moderna, pionera a Espanya en l’aplicació de les noves tecnologies en el camp de la formació no presencial.

Fonamenta el seu sistema educatiu en el concepte de Campus Virtual i en l’ús de materials multimèdia i interactius.

Des de casa, els estudiants reben una atenció personalitzada i són guiats pel tutor i els consultors en el procés d’aprenentatge, es relacionen amb els companys, tenen accés als serveis de la Universitat, creen fòrums i debats virtuals, i tenen l’oportunitat de connectar amb una àmplia comunitat universitària, científica i cultural d’arreu del món.

Conscients que moltes persones volen accedir als estudis universitaris, però que per raons de temps o situació geogràfica els és totalment impossible de fer-ho, UOC Xtended Studies ofereix el curs d’Accés a la Universitat per a persones més grans de 45 anys, per acostar-les, d’aquesta manera, al món universitari.

A més a més de preparar els estudiants per a superar la prova accés a la universitat per a persones més grans de 45 anys, els permet integrar-se amb èxit a la comunitat universitària de la UOC, ja que es treballa amb la mateixa metodologia i els mateixos recursos.

Aquest curs d’accés a la UOC és vàlid per a superar la prova oficial d’accés a la universitat per a persones més grans de 45 anys a totes les universitats de Catalunya.

Durada:
12 mesos
Nivell:
Mig
Idioma: Espanyol i Català.
Titulació: Certificat de UOC Xtended Studies del curs d’Accés a la Universitat per a persones més grans de 45 anys 

Què aprendràs?

Pla d'estudis
Matèries específiques
Proves d'accés
Requisits i titulació

Pla d’estudis del curs d’Accés a la Universitat per a persones més grans de 45 anys

 Les matèries d’aquest curs estan directament relacionades amb els àmbits que s’avaluen en la prova accés a la universitat per a persones més grans de 45 anys.

Llengua catalana

Llengua castellana

Tècniques d’estudi *

*En el curs d’accés a la UOC s’ha inclòs l’assignatura Tècniques d’estudi, que, treballada des de la tutoria, permet adquirir habilitats bàsiques d’estudi per a totes les assignatures del curs.

En aquesta àrea es prepara l’exercici de comentari de text.

Requisits d’accés al curs d’Accés a la Universitat per a persones més grans de 45 anys

Poden fer el curs d’Accés per a persones més grans de 45 anys els estudiants que reuneixin els requisits següents:

  1. Tenir 45 anys abans de l’1 d’octubre de l’any en què es fa la prova d’accés.
  2.  No tenir cap titulació que habiliti per a accedir a la universitat

Requisits d’accés al curs d’Accés a la Universitat per a persones més grans de 45 anys

Poden fer el curs d’Accés per a persones més grans de 45 anys els estudiants que reuneixin els requisits següents:

  1. Tenir 45 anys abans de l’1 d’octubre de l’any en què es fa la prova d’accés.
  2.  No tenir cap titulació que habiliti per a accedir a la universitat

Proves d’accés a la universitat per a persones més grans de 45 anys

Per a accedir a la universitat si es tenen més de 45 anys, cal fer el següent:

– Superar una prova d’accés a la universitat per a persones més grans de 45 anys.

– Fer una entrevista personal, després d’haver obtingut la resolució d’«apte» a les proves d’accés.

Com són les proves d’accés a la universitat per a persones més grans de 45 anys?

Les proves d’accés als estudis universitaris s’estructuren en tres exàmens:

– Comentari de text

– Llengua catalana

– Llengua castellana

Com es valora la prova d’accés a la universitat per a persones més grans de 45 anys?

El candidat supera la prova d’accés a la universitat per a persones més grans de 45 anys quan obté un mínim de cinc punts —sobre un màxim de deu— en la qualificació final, resultat de la mitjana aritmètica dels tres exercicis. No es podrà fer la mitjana si la qualificació d’algun dels tres exercicis és inferior a quatre punts. Per tant, en aquest supòsit, l’estudiant haurà suspès. En el moment en què a l’estudiant se’l considera apte en les proves d’accés, pot sol·licitar una entrevista personal per a matricular-se en els estudis corresponents de qualsevol universitat del sistema català.

 

Entrevista personal

Només per als candidats que hagin superat la prova d’accés a la universitat per a persones més grans de 45 anys i ho sol·licitin fent la preinscripció universitària. Només tindrà validesa l’any en què es fa i per a accedir a un sol centre/estudi. Es fa a la universitat on es vol accedir, encara que la prova s’hagi superat en una altra universitat del sistema català.

Accés a la universitat

Les persones majors de 25 anys d'edat podran accedir als ensenyaments universitaris oficials de Grau mitjançant la superació d'una prova d'accés. Les universitats són els qui organitzen les proves d'accés, en el marc establert per les Administracions educatives.

Assegurança gratuïta de cobertura de pagament

 
Garantia de Desocupació involuntària per a empleats per compte d’altres que garanteix el pagament de les quotes si es trobés aturat durant la docència.
 

Garantia d’Incapacitat Temporal per a funcionaris públics i autònoms que garanteix el pagament de les quotes si sofrissin un accident o malaltia durant la docència.

Vols més informació?
Utilitzem galetes pròpies i de tercers. L’anàlisi de les dades que recopilem ens permet millorar el web i oferir una informació i uns serveis més personalitzats. Si continues navegant, considerem que n’acceptes l’ús. Per a més informació, consulta la política de galetes.